Условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите от първа и втора част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати - Пролетна изпитна сесия на 2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Висшият адвокатски съвет определя следните условия за реда за преглед на изпитните работи на кандидатите: Кандидатите, желае...


ОТГОВОРИ на казусите от втората част на писмения изпит за адвокати и младши адвокати, проведен на 21.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Приложените по-долу файлове съдържат текста на двата казуса (с отговорите към тях) от втората част на писмения изпит за адвокати...


СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ ДО УСТНИЯ ИЗПИТ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.06.2023 г., (от 09:00 ч.) И СПИСЪК НА НЕИЗДЪРЖАЛИТЕ ВТОРАТА ЧАСТ ...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ИЗДЪРЖАЛИ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН 21.05.2023 г. (решаване на казуси) И ДОПУСНАТИ...


ВЕРНИ ОТГОВОРИ НА ТЕСТА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, ПРОВЕДЕН НА 20 МАЙ 2023 г.

Комисията за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати – Пролетна сесия-2023 г., обявява верните отговори от първата част на писмения изпит –...Списък на допуснатите кандидати за Пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати, който се провежда на 20, 21 май и 3 юни 2023 г., с разпределението им по изпитни зали за 20.05.2023 г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Съгласно решение № 804/30.03.2023 г. на Висшия адвокатски съвет, пролетната сесия на изпита за адвокати и младши адвокати` 2023 г...


Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - Пролетна сесия, 2023 г.

Със свое решение, прието на заседание, проведено на 30.03.2023 г., Висшият адвокатски съвет определя, съобразно чл. 3 от Наредба № 2 за условията и ре...


© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни