Условия за упражняване на професията повереник или адвокат:

  • лицето да е пълнолетно;
  • да владее официалния за страната български език;
  • да е български поданик;
  • да не е съден.

Чужди адвокати могат да представляват само чужди поданици. Всеки адвокат трябва да представи в съда свидетелство от общината си, че е правоспособно да ходатайства по чужди дела

Не могат да бъдат повереници:

  • свещеници и монаси;
  • учащи се;
  • намиращите се под настойничество.