Венци и цветя пред паметните плочи на Илия Цанов в София и Русе

02.06.2016

На 02.06.2016 г., непосредствено преди да прозвучат сирените в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, от името...

За дисциплинарното наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен срок

31.05.2016

На 22.04.2016 г. Висшият адвокатски съвет прие следното решение №1784:След влизане в сила на решението на дисциплинарния съд, с което се налага наказа...

Задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка и разходване на средства от нея

31.05.2016

На 20.05.2016 г. с Решение №1873 Висшият адвокатски съвет прие следното становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента пр...

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 3 юни 2016 г.

27.05.2016

І. Информация за събития и мероприятие от 20.05.2016 г. до 03.06.2016 г.Докладва председателят на ВАдвС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Финанс...

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати, допуснати до устен изпит, който ще се проведе на 4 юни 2016 г. от 9.00 ч. в гр. София, ул. „Цар „Калоян“ № 8, ет. 4

26.05.2016

БЛАГОЕВГРАД1. ВАСИЛКА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВАБУРГАС1. ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВВАРНА1. АЛЕКСАНДЪР ВАЛЕНТИНОВ ЦВЕТКОВ 2. ИВАНИНА АТАНАСОВА ВЛАХО...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.05.2016 г.

14.05.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 22.04.16 г. до 20.05.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Разглеждане на жалба срещу решенията п...

Висшият адвокатски съвет спря изпълнението на решения на извънредното Общо събрание на адвокатите от Адвокатската колегия – Благоевград, проведено на 23.04.2016 г.

13.05.2016

С решение на Висшия адвокатски съвет от 12 май 2016 г. на основание чл. 85, ал. 3 от Закона за адвокатурата е спряно изпълнението на следните решения,...

Разпределение на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - май 2016 г.

11.05.2016

Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 21 май (събота) 2016 г. от 9,00 часа (регистраци...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАС на 12.05.2016 г.

09.05.2016

Уважаеми колеги,На 12 май 2016 г. от 14.00 ч. ще се проведе извънредно заседание на Висшия адвокатски съветвъв връзка с искане за спиране на изпълнени...

16 април - Ден на Конституцията и юриста

15.04.2016

Висшият адвокатски съветпоздравява българските адвокати и юристите от всички правни професии с деня наКонституцията и юриста - 16-ти априлНека всички...

Дневен ред за заседанието на ВАС за 22.04.2016 г.

14.04.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 18.03.16 г. до 22.04.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...

Годишна награда за студенти юристи 2016 г.

24.03.2016

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „Призванието да си адвокат “.Наградите са в т...

Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2016 г.

24.03.2016

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва:Писмен изпит – на 21.05.2...

РОЛЯТА НА АДВОКАТУРАТА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

11.03.2016

На 10 март с възпоменателна церемония се отбеляза Деня на спасението на близо 50 000 български евреи от депортация в лагерите на смъртта преди 73 годи...

Решения на Висшия адвокатски съвет по жалби срещу избори в адвокатурата

11.03.2016

На свое заседание, проведено на 11.03.2016 г., Висшият адвокатски съвет взе следните решения:1. Прекратява производството по всички жалби срещу решен...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 18 март 2016 г.

11.03.2016

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.02.16 г. до 18.03.16 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки.ІІІ. Фи...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни