Информация за дейността на ВАдвС 19.05 - 09.06.2017 г.

19.05.2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ 19.05-09.06.2017 г.На 20 и 21.05.2017 г. се състояха първа и втора част на писмения изпит за адвок...

Експертна кръгла маса в Съюза на юристите

12.05.2017

10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени? „10 години ГПК – има ли нужда от съществени промени?“ – това беше темата на експертна кръгла маса,...

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати май-юни 2017 г.

11.05.2017

БЛАГОЕВГРАД1.АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ЮРУКОВ2.ВАСКА АТАНАСОВА ПЕЛТЕКОВА3.ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ БАТЕВ4.ДЖЕМИЛЕ АХМЕДОВА РЕДЖЕПОВА5.ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНОЛЧЕВ6....

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 19.05.2017 г.

11.05.2017

Д Н Е В Е Н Р Е ДЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТна 19.05.2017 г.1/ Информация за събития и мероприятия за периода 22.04.2017 г –19.05.2...

Разпределение по зали за писмения изпит на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати - май-юни 2017 г.

11.05.2017

Разпределение на кандидатите за писмения изпит за адвокати и младши адвокати, който ще се проведе на 20 и 21 май 2017 г. в сградата на СУ „Св. К...

Годишна награда за студенти юристи 2017 г.

10.05.2017

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: „ИСТИНАТА В ПРАВОТО“.Наградите са в три степе...

Информация за дейността на ВАдвС 21.04.2017 г. - 19.05.2017 г.

21.04.2017

Информацията можете да видите ТУК

Изпит по френски език за Международен стаж, организиран от Парижката адвокатска колегия

19.04.2017

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да уч...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21 април 2017 г.

11.04.2017

Д Н Е В Е Н Р Е ДНа заседанието на 21.04.2017 г.НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ1. Информация за събития и мероприятия за периода 31.03.2017 г. –21...

Изпит за адвокати и младши адвокати - пролетна сесия 2017 г.

03.04.2017

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати и младши адвокати ще се проведе, както следва:Писмен изпит – 20 и 21 м...

Информация за дейността на ВАдвС 31.03.2017 г. - 21.04.2017 г.

31.03.2017

Информацията можете да видите ТУК

Декларация на Висшия адвокатски съвет от 24.03.2017 г.

28.03.2017

Д Е К Л А Р А Ц И Я Висшият адвокатски съвет е обезпокоен от погазването на закона и намесата в са...

Дневен ред на конститутивното заседание на встъпващия Висш адвокатски съвет на 31.03.2017 г.

28.03.2017

І. Встъпителни слова на председателя на Висшия адвокатски съвет, председателя на Висшия дисциплинарен съд и председателя на Висшия контролен съвет.ІІ....

Дневен ред на заключителното заседание на Висшия адвокатски съвет (мандат 10.05.2013-31.03.2017) за 31.03.2017 г.:

27.03.2017

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 24.03.2017 г. до 31.03.2073 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други преписки.ІІІ....

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 24.03.2017 г.

16.03.2017

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.02.2017 г. до 24.03.2017 г. Докладва председателят на ВАС.ІІ. Дисциплинарни и други преписки...

Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 10.03.2017 г.

06.03.2017

І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решениe на Избирателната комисия в АК-Благоевград.Докладва Любомир Денев.ІІ....

Допълнителен избор за попълване на съставите на ВАдвС, ВКС, ВДС-5.03.2017г.

01.03.2017

Уважаеми делегати на Общото събрание на адвокатите от страната,Уведомяваме Ви, че с Решение от 27 февруари 2017 г. Избирателната комисия за избор на в...

ГЛАСУВАНЕ ЗА ВИСШИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

25.02.2017

Избирателната комисия уведомява делегатите на Общото събрание на делегатите от страната,че гласуването ще се произведе в сградата на Висшия адвокатски...

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни