Сред официалните гости бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, председателят на Конституционния съд Борис Велчев и членът на КС Атанас Семов, зам.-председателят на Народното събрание Явор Нотев, министърът на правосъдието Данаил Кирилов, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, проф. Емилия Друмева, проф. Васил Мръчков, членове на Висшия адвокатски съвет, много адвокати, съдии, прокурори, нотариуси, съдебни изпълнители.

Тържественото събрание не попречи да бъдат поставени и наболели теми. „Неотдавна помолих председателите на апелативните съдилища да ми предоставят справка по колко дела има пряко позоваване на Конституцията. Оказа се, че за 10 години те са не повече от 10. Все още като че ли не се разбира, че Конституцията е пряк източник на право. Би ми се искало да видя българските съдилища да се позовават много по-често на нейните норми. Освен това е дошло време да потърсим умно разширяване на възможностите за конституционна жалба. Защото ми се струва, че част от съществуващите ограничения за нейното прилагане към този момент са необосновани“, заяви председателят на Конституционният съд.

Зам.-председателят на Народното събрание Явор Нотев и министърът на правосъдието Данаил Кирилов отговориха на прокрадналите се упреци, насочени към качеството на законотворчеството. „Аз съм бил и ще остана черноработник на правото. Не искам да се оправдавам и поемам цялата вина, ако се наложи. Но широката публика невинаги е наясно колко често се е налагало да работим почти денонощно, за да коригираме законопроекти и различни текстове на вносителите. Съгласен съм с г-н Славов, че е дошло време да спрем с упреците и да заработим всички заедно“, каза доскорошния председател на правната комисия в НС и настоящ министър на правосъдието.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова подчерта, че адвокатите винаги са били стожери на правото. „Както преди 140 години, така и днес българската адвокатура е призвана да брани правата и законните интереси на гражданите. Гаранция за тези права са текстовете на Конституцията. Точно затова преди по-малко от седмица организирахме изключително авторитетната и очевидно актуална кръгла маса в Народното събрание на тема „Конституцията източник на правото“, каза още Ралица Негенцова.

Акцент в изказването на представляващия Висшия съдебен съвет беше електронното правосъдие. "Този състав на съвета осъзнаваме огромната отговорност, която лежи върху нас във връзка с електронното правосъдие. То е част от електронното управление в страната и е насочено към предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. Срещаме огромни трудности, но вярвам, че ще се справим", заяви Боян Магдалинчев.

По традиция в края на тържественото събрание в различни категории бяха наградени юристи, журналисти, общественици. Награда получи и главният секретар на Висшия адвокатски съвет Стефка Въжарова.