ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ ОТКРИ УЧЕБНАТА СИ ГОДИНА

10.10.2017

За 12-та поредна година удари „първият училищен звънец“ на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Както винаги досега откриването на учебнат...

ПЛОВДИВСКАТА АДВОКАТУРА ОТБЕЛЯЗА 120 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

10.10.2017

120 години от създаването си отбеляза пловдивската адвокатура. Освен представената едноименна книга с автор адв. Янко Гочев пловдивските адвокати бяха...

СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА ПРЕДСТАВИХА ОТ ЮРИДИЧЕСКИ БАРОМЕТЪР

10.10.2017

Създаването на Европейска прокуратура представиха от Юридически барометър на 10.10.2017 г. в Гранд хотел "София". Сред официалните гости на събитието...

Съдии, адвокати и представители на науката търсят решения на проблемите по прилагането на ГПК

03.10.2017

Десет години след влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс (ГПК) водещи специалисти ще се съберат в петък и събота в Народното събрание...

​Кун Ленартс беше лектор на конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет​

29.09.2017

Кун Ленартс – Председател на Съда на Европейския съюз беше специален гост-лектор на конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет и Българската...

Японски адвокати на среща във Висшия адвокатски съвет

26.09.2017

На 25.09.2017 г. председателят на Висшия адвокатски съвет – Ралица Негенцова и главният секретар – Стефка Въжарова, се срещнаха с делегация от 15 адво...

Българската адвокатура почете Съединението

06.09.2017

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова беше сред официалните гости на тържествената заря-проверка по повод Съединението на България...

Интервю на адв. Георги Атанасов по повод антикорупционния закон на ГЕРБ

04.09.2017

В парламента се гласуват противоконституционни закони, смята още юристът

​Нов Правилник за администрацията в съдилищата

28.08.2017

Нов Правилник за администрацията в съдилищата прие Висшият съдебен съвет. Актът е обнародван в бр.68 на Държавен вестник от 22.08.2017 г. и е в сила о...

Декларация на Висшия адвокатски съвет - 28.07.2017 г.

28.07.2017

Висшият адвокатски съвет изразява безпокойство относно предприетата от прокуратурата на Република България атака срещу член на независимия държавен ор...

Декларация на Висшия адвокатски съвет - 25.07.2017 г.

25.07.2017

ДЕКЛАРАЦИЯНа 24.07.2017 г. нотариус Валентина Механджийска и нейната дъщеря – помощник-нотариус Мира Глосова - бяха нападнати и пребити в центъра на С...

ВСС е единодушен - адвокатите трябва да имат достъп до всички дела

21.07.2017

Висшият съдебен съвет (ВСС) единодушно реши, че ще направи такива промени в Правилника за администрацията на съдилищата, че да гарантира достъп на вси...

Обръщение на Висшия адвокатски съвет

04.07.2017

Във Висшия адвокатски съвет постъпиха сигнали от адвокати от различни адвокатски колегии за незаконосъобразна практика на отделни частни съдебни изпъл...

Писмо от Георги Дичев - Председател на Съвета на КЧСИ

04.07.2017

Писмо, вх. № 1574 от 29.06.201г. до Председателя на ВАдвС от г-н Георги Дичев - Председател на Съвета на Камарата на частаните съдебни изпълнители

Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 7 юли 2017 г.

30.06.2017

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ на 07.07.2017 г.1. Информация за събития и мероприятия за периода 23.06.2017 г.- 07.07.2017 г....

Подписване на договор с Държавната агенция за закрила на детето

24.06.2017

Рамково споразумение с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) подписаха председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова и Офелия Кън...

Информация за дейността на ВАдвС 23.06.2017 г. - 07.07.2017 г.

23.06.2017

Информация за дейността на ВАС 23.06.2017г. - 7.7.2017 г. ТУК

© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни