Висшият адвокатски съвет атакува пред КС разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари

02.02.2021

На заседанието си на 22.01.2021 г. Висшият адвокатски съвет взе решение за отправяне на искане до Конституционния съд на Република България за установ...

Висшият адвокатски съвет атакува пред КС обратното действие на абсолютната давност в ЗЗД

01.02.2021

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) атакува в Конституционния съд (КС) правилото, с което законодателят регламентира откога започва да тече новата 10-годи...

Проведе се Работна среща на Националното бюро за правна помощ с председателите на адвокатските колегии в страната

29.01.2021

На 28.01.2021 г. (четвъртък) в 11.30 ч., в гр. София, в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, се проведе среща между Националното бюро за п...

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 05.02.2021 г.

29.01.2021

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 05.02.2021 г.

ВКС отвори по-широко вратата пред осиновените, търсещи произхода си

29.01.2021

Правото на осиновения да познава произхода си може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица ил...

СЮБ призова партиите да вкарат повече юристи в следващия парламент

29.01.2021

Съюзът на юристите призова партиите да вкарат повече юристи в листите си и от там в следващия парламент, за да спасят качеството на законодателството....

Ново тълкувателно дело по искане на Висшия адвокатски съвет - дали и кога е допустимо разгласяване на материали от разследванията

25.01.2021

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) е образувала тълкувателно дело по искането на Висшия адвокатски съвет да разясни в какви случа...

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.01.2021 г.

18.01.2021

Дневен ред за заседание на ВАдвС на 22.01.2021 г.

Висшият адвокатски съвет настоява за по-висок процент нормативно признати разходи

15.01.2021

Адвокатурата е готова да изрази своята гражданска и професионална позиция чрез съответни протестни действия в случай, че държавата не откликне на напр...

СТАНОВИЩЕ на Висшия адвокатски съвет по въпросник на Специалния докладчик на ООН за действията на българската държава относно независимостта на адвокатите в условията на пандемията от Covid-19

15.01.2021

СТАНОВИЩЕ на Висшия адвокатски съвет по въпросник на Специалния докладчик на ООН за действията на българската държава относно независимостта на адвока...

Адвокатурата с критика по три направления за разследващия главния прокурор

15.01.2021

Категорично несъгласие с предложението на ГЕРБ за създаването на фигура на прокурор, разследващ главния прокурор, изразява Висшият адвокатски съвет (В...

Писмо до Министъра на правосъдието с коментар на Висшия адвокатски съвет относно Резолюция 42/11 на СПЧ "Правата на човека в праворъздаването, включително по отношение на непълнолетните лица"

14.01.2021

Във връзка с изготвянето на доклад на Върховния комисар на ООН по правата на човека относно Резолюция 42/11 на СПЧ „Правата на човека в правораздаване...

Адвокатурата иска да се сложи край на противоречията при разпределението в изпълнителното производство

12.01.2021

Ползва ли се от привилегия от втори ред вземането на общината за такса смет и удовлетворяват ли се преди всички дължимите, но неплатени авансово от вз...

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на заседание на Консултативния съвет във връзка с Концепцията за изработване на нов Закон за адвокатурата

11.01.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Приключиха първите два етапа от подготовката на Концепция за изработване на нов Закон за адвокатурата. Про...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 15.01.2021 г.

08.01.2021

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 15.01.2021 г.

Удостоверения за тежести – по е-път. Промените в Правилника за вписванията са в Държавен вестник

08.01.2021

От другата седмица всеки, който иска да му бъде издадено удостоверение за тежести или незаверен препис от нотариален акт от Агенцията по вписванията,...

ВАС не установи нормативен проблем с удостоверенията за наследници

06.01.2021

Съдържанието на удостоверенията за наследници не противоречи на закона, постанови Върховният административен съд (ВАС) (пълния текст на решението виж...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

05.01.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Припомняме Ви следните три решения на Висшия адвокатски съвет, относно заплащането на месечните вноски към ВАдвС: Решение № 627/1...

© 2023 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни