Дневен ред за присъствено заседание на ВАдвС на 30.10.2020 г.

23.10.2020

Дневен ред за присъствено заседание на ВАдвС на 30 октомври 2020 г.

Подновен е договорът между Висшия адвокатски съвет и "ЛАКОРДА" АД

21.10.2020

С Решение на Висшия адвокатски съвет договорът с ЛАКОРДА АД от 2017 г. е подновен, считано от 01.12.2020 г. По силата на този договор всички адв...

ВАЖНИ НОВИНИ

21.10.2020

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА На 19 септември 2020 г. в гр. Варна се проведе Есенната национална конференция на българската а...

Решение на Конституционния съд по искане на Висшия адвокатски съвет

16.10.2020

Делото е образувано на 04.03.2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а з...

Вицепрезидентът: Липсва професионална оценка на въздействието на законодателството в България

16.10.2020

На честването на 15-годишнината на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ Илияна Йотова изтъкна значимата роля на адвокатурата за утвърждаван...

В служба на българското правосъдие и на адвокатурата: История на Съюза на българските адвокати (1920-1944 г.)

15.10.2020

Центърът за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” представи книгата “В служба на българското правосъдие и на адвокатурата: История на Съюза на българск...

Дати за изпита за адвокати и младши адвокати - ЕСЕННА сесия 2020 г.

15.10.2020

ВИСШИЯТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ УВЕДОМЯВА, съобразно чл. 3 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, че изпитъ...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.10.2020 г.

02.10.2020

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 09.10.2020 г.

Становище, рег. № ПНМД-01-82/2020 г. на Комисията по защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства пред Висшия дисциплинарен съд и дисциплинарните съдилища при адвокатските колегии

02.10.2020

Становище, рег. № ПНМД-01-82/2020 г. на Комисията по защита на личните данни относно публикуване на решения, постановени по дисциплинарни производства...

Българската адвокатура почете Деня на Независимостта на България

22.09.2020

И тази година българската адвокатура почете Деня на независимостта на България. Малко са датите, които са безспорни за историците и политическата ни...

Адвокатите обсъждат структурата и принципите на бъдещия си закон

21.09.2020

През уикенда в гр. Варна се проведе Есенната национална конференция на българската адвокатура. На форума присъстваха представители на всички адвокатск...

Дневен ред за изнесено заседание на ВАдвС на 18.09.2020 г.

14.09.2020

Дневен ред за изнесено заседание на ВАдвС на 18.09.2020 г.

Висшият адвокатски съвет прие проект на Наредба № 3 за единните адвокатски регистри

11.09.2020

На заседанието си днес, 11.09.2020 г., Висшият адвокатски съвет прие Проект на Наредба № 3 за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на ад...

Висшият адвокатски съвет в Становище: Недопустимо е да се възлага на съдебните изпълнители извънсъдебно събиране на частни вземания

10.09.2020

Висшият адвокатски съвет изразява своите принципни съображения, че е недопустимо да се възлага на орган, натоварен с публичноправни функции, каквито с...

Предстои Есенна национална конференция на българската адвокатура 18-20.09.2020 г., ВАРНА

10.09.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 19 септември 2020 г., в гр. Варна ще се проведе Есенната национална конференция на българската адвокатура. Основни теми за раз...

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.09.2020 г.

04.09.2020

Дневен ред за заседанието на ВАдвС на 11.09.2020 г.

Срок за подаване на декларация по образец във връзка със ЗМИП

13.08.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни