11-13.02.2015 г. – участие в 13-та годишна среща на членовете на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, гр. Брюксел, Белгия;

20.03.2015 г. – участие в организирания от Софийската адвокатска колегия съвместно с UIА колоквиум на тема „Изготвяне на международни търговски договори“;

22–26.04.2015 г. – участие в заседание на постоянния комитет на ССВЕ и учредяването на Фондация на ССВЕ, Хага, Холандия.

27–30.05.2015 г. – участие в Пленарното заседание и в заседанията на комисиите на ССВЕ, гр. Гданск, Полша;

27–29.05.2015 г. – участие в 54-та среща на членовете на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Брюксел, Белгия.

30.08.2015 – 03.09.2015 г. – учебно посещение на тема: „Правото на децата, специализация в правосъдието за непълнолетни за професионалисти от България“, гр. Сион, Швейцария;

18.09.2015 г. – среща с адвокати–членове на Дисциплинарния съд на адвокатурата от Черна гора;

25 и 26.09.2015 г. – международен семинар, организиран съвместно от Международния адвокатски съюз (UIA), Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет на тема „Съдът на Европейския съюз и националната юрисдикция – ролята на адвоката“;