На 20 декември измененията вече бяха гласувани окончателно от депутатите и от тогава се чакаше дали президентът Румен Радев ще наложи вето и ще ги върне за ново обсъждане.

На 28 декември обаче държавният глава е подписал указа за обнародването им.

Измененията в ЗПКОНПИ са само от два параграфа. С първия в закона се записва: „Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона.“

Регламентира се и че това правило важи и за неприключилите проверки и производства пред съда по отменения ЗОПДНПИ.

След произнасянето на тълкувателното решение няколко дела бяха прекратени от съдилищата, тъй като наказателните производства срещу хората, чието имущество държавата иска да отнеме, са или прекратени, или завършили с оправдателна присъда.

Най-емблематичният случай е с Христо Бисеров от когото антикорупционната комисия иска да отнеме имущество за близо 2 млн. лв. Позовавайки се на тълкувателното решение, Софийският градски съд прекрати делото за конфискация. Определението му обаче не е окончателно и беше обжалвано от комисията. Справка в деловодната система на Софийския апелативен съд показва, че по жалбата още не е образувано дело, а когато той се произнесе, вече ще е влязла в сила новата разпоредба в закона, която обявява, че оправдателната присъда не е процесуална пречка пред иска за отнемане на имуществото.

Днес в интервю за в. „Труд“ председателят на комисията Пламен Георгиев заяви: „Има още 19 подобни дела. Например срещу кмета и главния архитект на Несебър. И на тях наказателното производство е прекратено, и за тях ние имаме искове за отнемане“.

Промените в ЗПКОНПИ, които утре ще излязат в Държавен вестник, са само първата част от готвените изменения в този закон по-малко от година след приемането му.

Както „Лекс“ писа, вторият пакет с изменения вече беше внесен от председателя на правната комисия в парламента Данаил Кирилов и колегата му от ДПС Хамид Хамид. В него се предлага Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да бави внасянето на иск за конфискация два пъти по-дълго – не 3, а 6 месеца, след последния запор. Освен това се предвижда, че служители на КПКОНПИ ще могат да призовават граждани „в служебните помещения за изпълнение на определените им с този закон правомощия“. Как ще става това, ще се уреди с правилник. Надлежно призованият, който не се яви „на определеното място и време без уважителни причини“, се наказва с глоба и се довежда принудително, не само ако явяването му е задължително, но и ако в КПКОНПИ „намерят, че то е необходимо“.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8...