Пресконференция в БТА по ЗИД на ЗА от 17.02.2015 г.

26.02.2015

Пресконференцията можете да видите ТУК

Експозе по ЗИД на ЗА

26.02.2015

ЕКСПОЗЕпоЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТАСега действащиятЗакон за адвокатурата е приет на 25 юни 2004 г.През периода н...

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни