Адвокатурата с критика по три направления за разследващия главния прокурор

15.01.2021

Категорично несъгласие с предложението на ГЕРБ за създаването на фигура на прокурор, разследващ главния прокурор, изразява Висшият адвокатски съвет (В...

Писмо до Министъра на правосъдието с коментар на Висшия адвокатски съвет относно Резолюция 42/11 на СПЧ "Правата на човека в праворъздаването, включително по отношение на непълнолетните лица"

14.01.2021

Във връзка с изготвянето на доклад на Върховния комисар на ООН по правата на човека относно Резолюция 42/11 на СПЧ „Правата на човека в правораздаване...

Адвокатурата иска да се сложи край на противоречията при разпределението в изпълнителното производство

12.01.2021

Ползва ли се от привилегия от втори ред вземането на общината за такса смет и удовлетворяват ли се преди всички дължимите, но неплатени авансово от вз...

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на заседание на Консултативния съвет във връзка с Концепцията за изработване на нов Закон за адвокатурата

11.01.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Приключиха първите два етапа от подготовката на Концепция за изработване на нов Закон за адвокатурата. Про...

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 15.01.2021 г.

08.01.2021

Дневен ред за дистанционно заседание на ВАдвС на 15.01.2021 г.

Удостоверения за тежести – по е-път. Промените в Правилника за вписванията са в Държавен вестник

08.01.2021

От другата седмица всеки, който иска да му бъде издадено удостоверение за тежести или незаверен препис от нотариален акт от Агенцията по вписванията,...

ВАС не установи нормативен проблем с удостоверенията за наследници

06.01.2021

Съдържанието на удостоверенията за наследници не противоречи на закона, постанови Върховният административен съд (ВАС) (пълния текст на решението виж...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИТЕ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ КЪМ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

05.01.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Припомняме Ви следните три решения на Висшия адвокатски съвет, относно заплащането на месечните вноски към ВАдвС: Решение № 627/1...

Честита Нова година!

01.01.2021

Уважаеми колеги, За много от нас 2020 година не беше лека – и в личен, и в професионален план. Търсихме и много често успявахме да намерим правилния...

Адвокатите, нотариусите и ЧСИ насрочиха събранията си

23.12.2020

Трите правни професии, които по закон провеждат общи събрания в края на януари, но заради пандемията Народното събрание ги отложи с 3 месеца, определи...

Светли празници!

23.12.2020

Не се бойте да дарите сгряващи думи и да правите добри дела. Колкото повече дърва слагаме в огъня, толкова повече топлина се връща към нас... Тези дум...

Ново становище на Висшия адвокатски съвет по измененията в ГПК

16.12.2020

На 03.12.2020 г. в Народното събрание беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс със сигнатура № 002-01-69,...

Писмо до ВСС относно Правила за мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

14.12.2020

Писмо от Висшия адвокатски съвет до ВСС, относно Правила за мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия

10 декември - Международен ден за защита на човешките права

11.12.2020

По повод Международния ден за защита на човешките права – 10 декември, Висшият адвокатски съвет поздравява всички адвокати, които през настоящата напр...

АДВОКАТИ-ДОБРОВОЛЦИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

26.11.2020

По повод 95-годишнината от създаването на Висшия адвокатски съвет, на свое заседание, проведено на 20 ноември 2020 г., Висшият адвокатски съвет прие р...

До 31 януари 2021 г. се удължава срокът на обявената епидемична обстановка

25.11.2020

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената епидемична обстановка, считано от 1 декември 2020 г. до 31 януари 2021 г.Пандемията...

Заповеди на председатели на съдилища от страната във връзка с работата на съдилищата в условия на пандемия (обновена)

24.11.2020

Уважаеми колеги,Както е известно, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет актуализира правилата за работа на съдилищата в условията на пандемията з...

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 27.11.2020 г.

23.11.2020

Дневен ред за извънредно дистанционно заседание на ВАдвС на 27.11.2020 г.


© 2022 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни