Висшият адвокатски съвет участва активно в изготвянето на Законопроект за мерките по време на извънредно положение

18.03.2020

Спирането на процесуалните срокове трябва да има своето отражение и в спирането на материалноправните срокове. В противен случай ще има дисбаланс в юр...

Българската адвокатура предложи съдействието си на Народното събрание

13.03.2020

Днес, 13.03.2020 г., Народното събрание прие с пълно единодушие ( с 201 гласа "За", без "Против" и "Въздържал се") решение за въвеждане на извънредно...

Избори в адвокатурата - 2020 г.

11.03.2020

Избори в адвокатурата - 2020 г.Софийска адвокатска колегия: Висшият адвокатски съвет, на свое заседание, проведено на 10 март 2020 г., обяви за незак...

Среща на Комисията по нелоялната конкуренция и в Пловдив

18.02.2020

Последна среща, поне според предварително одобрения график, проведе Комисията по нелоялна конкуренция. Въпреки добрата организация на домакините от Ад...

Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на обявената дата - 22.02.2020 г. и при определения дневен ред

14.02.2020

Висшият адвокатски съвет взе решение, с което не уважи подадените жалби срещу избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС).В...

При срещата на КНК във Враца: Час по-скоро са нужни законодателни промени

13.02.2020

При сега действащата нормативна уредба компетентните да упражняват дисциплинарна дейност органи в адвокатрата често за безсилни. Затова час по-скоро с...

Ползотворна среща на Комисията по нелоялната конкуренция и в Шумен

07.02.2020

Изключително ползотворна беше срещата на Комисията по нелоялната конкуренция в гр. Шумен. Представителите на домакините демонстрираха силен интерес к...

АК - Бургас беше домакин на втората среща на Комисията по нелоялната конкуренция

06.02.2020

Втора поредна среща проведе Комисията по нелоялна конкуренция, създадена от Висшия адвокатски съвет.Домакин беше адвокатската колегия в Бургас, а в ср...

Започнаха срещите по проблемите, свързани с нелоялната конкуренция

31.01.2020

Първа среща/кръгла маса на Комисията по нелоялна конкуренция с адвокати от страната се проведе на 30.01.2020 г. Според приетия график от Висшия адвока...

Започват срещи с адвокатските колегии в страната по проблемите, предизвикани от нелоялната конкуренция

28.01.2020

Уважаем колеги, На проведеното през 2019 година Общо събрание на адвокатите от страната взе решение, с което препоръча на Висшия адвокатски съвет „...

РАБОТНА СРЕЩА НА 23.01.2020 г.

23.01.2020

На 23 януари 2020 г. в залата на Висшия адвокатски съвет, в гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 1а, се проведе среща между представители на Висшия адвокатск...

Президентът: Ценя високо диалога с българската адвокатура

16.01.2020

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) приветства консултациите за необходимостта от промени в Конституцията, инициирани от Президента, като е важно те да с...

© 2024 Висш адвокатски съвет | Created by Creato Общи условия   Лични данни