Изпит за адвокати и младши адвокати

17.09.2014

Висшият адвокатски съвет уведомява, че изпитът на кандидатите за адвокати имладши адвокати ще се проведе, както следва: Писмен изпит – на 1.11.2...

Дискусия в СУ "Св. Климент Охридски"

09.09.2014

Британското посолство в София и Британските правни центрове организират дискусия на тема: "Значението на деонтологичните правила и върх...

Напомнително съобщение

04.09.2014

Решение на Висшия адвокатски съвет № 95/29.10.2004 г.Напомняме на всички адвокати, че с решение № 95 от 29 октомври 2004 г., Висшият адвокатски съвет...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 12.09.2014 г.

04.09.2014

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 11.07.14 г. до12.09.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални препис...

Обява от Висшия адвокатски съвет

23.07.2014

Висш адвокатски съвет уведомява адвокатите от страната, че могат да изпращат мнения и предложения за изменения и допълнения на ГПК, АПК, НПК и ДОПК на...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 11.07.2014 г.

02.07.2014

І.Информация за събития и мероприятия в периода от 20.06.14 г. до 11.07.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ.Разглеждане на жалби срещу решението на...

Съболезнователен адрес

20.06.2014

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТ - ВАРНАДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛНА ОБЛАСТ - ДОБРИЧДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНАДО КМЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:

13.06.2014

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.05.14 г. до 20.06.14 г.До...

Поздравление на Висшия адвокатски съвет до адвокат Тодор Бурилков

04.06.2014

ДО: адв. ТОДОР БУРИЛКОВПредседател на Висшия адвокатски съвет (1992 г.-1998 г.)УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУРИЛКОВ,Сърдечно Ви поздравявам по случай награждава...

Председателят (1992 – 1998) Тодор Бурилков е награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий” огърлие

03.06.2014

УКАЗ № 135На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република БългарияПОСТАНОВЯВАМ:Награждавам Тодор Владимиров Бурилков с орден „Св. св. Ки...

Награда за студенти юристи

31.05.2014

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема:„ЗА И ПРОТИВ ИНДИВИДУАЛНАТА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА...

Последни възможности за промоционална цена за „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”

29.05.2014

Готови са формулярите на френски и на английски език за участие в семинара на UIA, който ще се проведе в гр. София на 27 и 28 юни 2014 г. в хотел &quo...

Изпит по френски език - 16.06.2014 г.

27.05.2014

Уважаеми колеги,С настоящото Ви уведомяваме, че Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати, в който са поканени да уч...

Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 30.05.2014 г.

26.05.2014

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 25.04.14 г. до 30.05.14 г.Докладва председателят на ВАС.ІІ. Приемане на Концепция за работата на Н...

Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет за 29.05.2014 г.:

21.05.2014

І. Финансови  въпроси  (вкл. и отложените от заседанието на 25.04.2014 относно искане за безлихвен заем от Софийската адвокатска колегия и предложения...

СЕМИНАР на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „ЛЕКАРСКАТА (медицинската) ГРЕШКА”

20.05.2014

Уважаеми колеги,На 27 (петък) и 28 (събота) юни 2014 г. в гр. София, в хотел „Хилтън” ще се проведе СЕМИНАР на Международния съюз на адв...

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част...

15.05.2014

Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 18 май 2014 г., при у...

Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет

09.04.2014

ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ   ОТЧЕТНА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТза финансовата 2013 г., обхващаща периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.І. По приходната част на бюджет...

© 2018 Висш адвокатски съвет
Created by Creato.bg

site.cookie-title

site.cookie-body