Програма за Общото събрание на адвокатите от страната - 2024 г.
pdf, 208 KB
Проект на нов Закон за адвокатурата
pdf, 343 KB
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за 2023 г.
pdf, 1.3 MB
Годишен финансов отчет на Висшия адвокатски съвет за 2023 г.
pdf, 341 KB
Отчетен доклад на Висшия контролен съвет за 2023 г.
pdf, 8.1 MB
Отчетен доклад на Висшия дисциплинарен съд за периода 26.02.2023 г.-23.02.2024 г.
pdf, 2.5 MB
Доклад за дейността на Комисията по правни въпроси за 2023 г.
pdf, 913 KB
Доклад за дейността на Комисията за медийна политика и връзки с обществеността за 2023 г.
pdf, 83 KB
Доклад за дейността на Комисията по финансова политика, бюджет, застраховане за 2023 г.
pdf, 279 KB
Доклад за дейността на Комисията за изготвяне на законопроект за нов Закон за адвокатурата за 2023 г.
pdf, 404 KB
Доклад за дейността на Комисията по въпросите на електронното правосъдие и ЕАР за 2023 г.
pdf, 108 KB
Доклад за дейността на Комисията за взаимодействие с чуждестванни адвокатури и международни организации за 2023 г.
pdf, 48 KB
ELF- Letter to Bars on donations June 2023
pdf, 493 KB
Supreme Bar Council of Bulgaria _ Friendship Agreement Invitation from President Jeremy Evans
pdf, 195 KB