Важно е какво казва улицата. Протестите са елемент на демокрацията. Но популизмът във всичките му форми е вреден – и в обществото, и в адвокатурата. Все по-ясно личи, че за някои колеги предизборната кампания вече е започнала. Ако някой иска да се кандидатира за каквото и да е, си е негово право. Но нека честно да заяви това и да не се опитва да въвлича цялата адвокатура – това беше едно от най-често споделяните мнения по време на срещата.

В крайна сметка мнозинството от участниците в срещата се обедини около следните тези:

1. Искането за оставки на членовете на Висшия адвокатски съвет и на неговия председател в настоящия момент е крайно ненавременно и пагубно за българската адвокатура.

2. Висшият адвокатски съвет има задължения, които са от негова изключителна компетентност, в т.ч. и такива, които са обвързани със законови срокове и той следва да ги изпълни.

3. Приемането на проект за изменения и допълнение на Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения е с изключителен приоритет и приемането му следва да се случи още на заседанието на Висшия адвокатски съвет, насрочено за петък, 24.07.2020 г.

4. Днес българската адвокатура трябва да бъде единна и обединена. Демократично право на всеки колега е да изразява в лично качество позиции по различни теми. Това обаче в никакъв случай не може да ангажира адвокатурата като конституционен субект по чл. 134 от Конституцията на Република България.

Видеозапис от срещата можете да видите от следния линк:

https://www.vas.bg/bg/a/22072020-sreshcha-ak-vas-video

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ