22.07.2020 Среща на председателите на адвокатски колегии с ВAдвС

Видеозапис, 4 ч. 33 мин., 5.47 Gb

Download: MKV файл, 5.45 Gb