Уважаеми колеги,

Със свое решение Висшият адвокатски съвет определи 16 април 2015 г. за ден в подкрепа на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Приготвени са отличителни знаци, които всеки адвокат може да получи от съответния адвокатски съвет.

По този начин символично адвокатите от страната могат да демонстрират пред обществото подкрепата си за предложните промени в Закона за адвокатурата.

Ралица Негенцова

Председател на Висшия адвокатски съвет