Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.

Решение на Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата от 22.06.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА - 2021 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Общото събрание на адвокатите от страната ще се проведе на 29 и 30 май 2021 г., в гр. София, "София хотел Балкан". Началото на регистр...

Решения на ВАдвС от 14.05.2021 г. по жалби срещу решения на ИК за избор на делегати

На свое заседание, проведено на 14.05.2021 г., Висшият адвокатски съвет разгледа и взе решения по жалби срещу решения на Избирателни комисии към адвок...

© 2023 Висш адвокатски съвет Общи условия   Лични данни