Висшият адвокатски съвет беше представен от зам.-председателя Людмил Рангелов и Стефка Въжарова – главен секретар на съвета. Абсолвентите и специализантите по право на ЕС и техните близки бяха поздравени от декана на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов, който им честити празника. Деканът ги поздрави и за положените усилия по време на ученето и изрази надеждата си, че ще след време ще си спомнят трудностите с усмивка. „Важното е, че в Университета спечелихте истински приятели, с които преодолявахте всички изпитания“, каза той и изрази увереността си, че абсолвентите са усвоили познания, необходими за развитието на българската държава, за отстояването на достойното й място сред държавите от Европейския съюз.

Адв. Йордан Йорданов – председател на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“, благодари на ректора, декана и на цялото ръководство за ползотворното сътрудничество, което се провежда вече трета година.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков поздрави абсолвентите и изрази задоволството си за пореден път да участва в церемонията по дипломирането на завършилите магистърската програма „Право на ЕС“. Той заяви, че в Софийския университет действат над 400 магистърски програми, но програмата „Право на ЕС“ е уникална по много причини. Първо, защото е от малкото програми, подготвени с партньорството на чуждестранен университет и френският опит в това отношение е помогнал много. Второ, магистърската програма „Право на ЕС“ е единствената по темата и е връстник на европейската интеграция на България. Проф. Герджиков допълни още, че програмата е уникална не само в българските граници, тъй като в цяла Източна Европа няма такава програма, с такъв характер.

Източник: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zav_rshi_dvanadesetiyat_vipusk_na_magist_rskata_programa_pravo_na_es?fbclid=IwAR2hdxkYMRNKqsOOvonBGGy_0-CaWn6vzGccDtIbWDKgi8lNWEGDLVjdMio