Един от основните проблеми е свързан с това, че председатели на съдилища тълкуват различно забраната на СК за ограничен достъп до сградите на съдилищата - това се констатира по време на заседанието.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков сигнализира за случаи, в които шефове на районни съдилища ограничават достъпа до сградата на съдии по вписванията и на държавни съдебни изпълнители.

„Трябва ясно да кажем на председателите на районни съдилища да не затварят службите по вписвания, което е в противоречие на нашата заповед от вчера. Те следва да изготвят графици и да организират дейността в службата на вписвания и ДСИ, но нека не четат буквоядски този текст. Тях ги назначава министерството на правосъдието, но те са част от районния съд, там осъществяват дейността си. Има оплаквания за такива действия, председателите на районни съдилища да не превишават правомощията си“, посочи Чолаков.

И категорично заяви, че не трябва и не може да се затварят службите по вписванията и държавното съдебно изпълнение.

Освен трябва да се каже ясно, продължи той, че там, където е предвидено да има фронт офис, ще се приемат всички документи за изповядани сделки и те ще се обработват от служители и съдии по вписванията.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов добави, че съдебните сгради се охраняват от Главна дирекция „Охрана“, която е към правосъдното министерство и председателите на съдилища не могат да ѝ заповядват. Но ако от ГДО решат по своя преценка да пускат хора, извън заповедта на Съдийската колегия, тогава мерките няма да имат нужния ефект.

Заради това кадровиците решиха да я изпратят на министъра на правосъдието Данаил Кирилов.

Наред с това обаче те я и разшириха (първоначалния ѝ вариант виж тук), като сред делата, които по изключение ще се гледат по време на извънредното положение, бяха добавени и тези по чл. 72, 73 и 159а НПК, както и по Закона за електронните съобщения.

В списъка с изключенията бяха включени и производствата по чл. 19, ал. 6 във вр. с ал. 5 от Закона за Търговския регистър във вр. с чл. 536 от ГПК.

Красимир Шекерджиев призова големите правно-информационни системи да дадат възможност на съдиите да ги използват от домовете си, след като вчера им беше казано да работят от там.

Същевременно колегията отложи и всички насрочени дисциплинарни производства – срещу Андон Миталов от спецсъда, Александър Станчев от РС-Русе и Миглена Недева и Боряна Бороджиева от АССГ.

Източник и подробности: http://www.vss.justice.bg/page/view/104951

https://news.lex.bg/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%83%d0%bc%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%81%d1%81-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%be-13-%d0%b0%d0%bf/