„Много са предизвикателствата, които съвремието изправя пред всички нас. Законодателната динамика и интензитет са само част от тях. Затова умението на адвокатурата да се самоорганизира и развива безспорно заслужава уважение. Убедени сме, че днешната конференция е една от стъпките, които вие правите в тази насока – с тези думи се обърна към аудиторията Милка Панчева, като поздрави участниците в конференцията и от името на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Темите, които сте избрали за днешната конференция, са изключително актуални. Декларирам готовността си и поемам отговорността като омбудсман на републиката да работим заедно и да съдействам при решаването на различни въпроси, поставени от вас. Защото съм убедена, че адвокатурата е важен участник в обществените процеси – това заяви омбудсманът Диана Ковачева.

„Като убеден демократ и историк знам, че силна държавност е имало, когато е имало силна адвокатура. Поздравявам адвокатите от цялата страна и вярвам, че има необятни перспективи пред съвместната ни работа. Както и че адвокатската общност може да бъде безценен партньор на българските общини и граждани“, обърна се към присъстващите зам.-кметът на Столична община Тодор Чобанов.

Приветствие до участниците в конференцията изпрати и Даниела Марчева, член на Висшия съдебен съвет и председател на Комисия по съдебната карта, натовареност и съдебна статистика към съдийска колегия.

Модераторът на първия панел „Съвременни форми за извънпроцесуално разрешаване на спорове и ролята на адвоката“ Валя Гигова, адвокат и член на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС), представи темите, включени в програмата:

„Арбитражът. Практически проблеми – Силвия Спасова, адвокат, главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“.

„Медиацията и адвокатурата. Актуални проблеми“ - доц. Таня Градинарова, адвокат.

„Помирителните комисии и адвокатурата“ – Албена Пенова, адвокат и медиатор.

„Задължения на страните по спора преди подаването на исковата молба в английския граждански процес“ – Ивайло Костов, адвокат, главен асистент по гражданско процесуално право в СУ „Св. Климент Охридски“.

„Италианският опит при извънсъдебно разрешаване на спорове и ролята на адвоката“ – Мария Ганчева, адвокат, член на адвокатска колегия Милано .

Следобедният панел е модериран от Милен Ралчев, член на Висшия адвокатски съвет и е озаглавен „Съвременни тенденции при упражняването на адвокатска професия“, като включва темите:

„Адвокатът в дигиталната ера. Отношения на адвоката със съда и с клиента“ – проф. Георги Димитров, адвокат.

„Нелоялната конкуренция и електронните платформи за правни услуги“ Албена Пискова, адвокат и член на Висшия адвокатски съвет.

„За и против забраната за реклама на дейността на адвоката, сравнителен анализ“ - Стефан Марчев, адвокат.

„Адвокатската професия и правилата за несъвместимост и конкуренция – има ли нужда от промяна“.

Още по темата: https://www.ombudsman.bg/news/5211