Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви , че при благоприятни общи условия е сключен договор с „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД за закупуване на индивидуален електронен подпис за адвокати. Закупуването може да стане лично чрез удостоверяване качеството на адвокат или чрез съответния адвокатски съвет, към който можете да се обърнете.