Уважаеми делегати на общото събрание на адвокатите от страната,

Напомняме Ви, че общото събрание на адвокатите от страната ще започне на 21 февруари (събота) 2015 г. от 8.30 ч., а в хипотезата на чл.111,ал.3, изр.2 от Закона за адвокатурата – в 9.30 ч., в зала № 3, ет. 7 на Националния дворец на културата