Заявлението за вписване в регистъра на електронните адреси на адвокатите, който ще се поддържа от Висшия съдебен съвет, може да се подаде и на adv@vss.justice.bg. За целта трябва да бъде попълнен специално изготвеният от ВСС образец. Заявленията по имейла трябва да са подписани с електронен подпис от адвоката.

Според посоченото от ВСС той ще поддържа регистъра на електронните адреси на адвокатите до създаването на техническа възможност те да изпълнят задължението да получават съобщения по дела на имейла си (по чл. 137, ал. 2 от АПК) през Единния портал за електронно правосъдие.

С последните мащабни промени в АПК (в §152), които влязоха в сила в началото на годината, на адвокатите беше даден срок от 6 месеца, за да подадат заявления на кой имейл искат да бъдат уведомявани от съдилищата. АПК даде и срок до 10 октомври 2019 г. на ВСС да създаде „техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 за известяване на електронните си адреси по електронен път посредством електронни съобщения, подписани с електронен подпис“.

Сега в образеца на заявление обаче ВСС прави уговорка, че при невъзможност да изпълни задължението си по §152, ал.1 от АПК към 10 октомври 2019 г., обобщените данни от регистъра с имейлите на адвокатите ще бъдат изпратени на съдилищата.

След изтичането на 6-месечния срок за заявяване на електронни адреси за получаване на съобщения по делата „Лекс“ изпрати запитване до ВСС колко адвокати са се възползвали от тази възможност. От съвета отговориха, че са получили заявления само от 86 души.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b2%d1%81%d1%81-%d0%bd%d0%b...