Преди около месец в писма до ВСС и Министерството на правосъдието от Фейсбук общността на българските адвокати (ФОБА) настояха да се въведат единни правила за електронен достъп до делата. От ФОБА изтъкнаха още, че съдилища отказват да им изпращат по имейл протоколи от съдебни заседания.

Очакваме ВСС най-сетне да постави този въпрос сериозно и да даде някакъв хоризонт, да каже до еди коя си дата ще имаме единни правила. Очакваме от министър Цецка Цачева да се възползва от правото си да формира дневния ред на заседанията на ВСС, особено когато заседава в пленум, и също така да направи необходимото, ако никой друг не пожелае да вкара тази въпросна точка в дневния ред, тя да го направи, има законовото право и задължение. Очакваме също така органите на адвокатурата най-после да бъдат по-отворени и по-прозрачни към своите членове и да се отчитат, да кажат докъде се е стигнало, какво остава, ако се нуждаят от нашата подкрепа, винаги ще го направим, защото знаем, че действаме в интерес на нашите клиенти“, коментира тогава адвокат Емил Георгиев.

На днешната среща на ръководството на адвокатурата с представляващия ВСС е бил поставен и друг въпрос, свързан с последните изменения в Административнопроцесуалния кодекс. Според §152 от него в срок до 10 октомври 2019 г. ВСС трябва да създаде техническа възможност адвокатите да изпълнят задължението си по чл. 137, ал. 2 от АПК за известяване на електронните им адреси със съобщения, подписани с е-подпис. От своя страна адвокатите трябва да заявят пред съвета обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Боян Магдалинчев е обяснил какви стъпки са предприети до момента от съвета по изпълнение на разпоредбите на АПК. Двете страни са се разбрали на 26 март да бъде проведена среща между IT специалистите на ВСС и на адвокатурата, за да уточнят съвместните си действия.

От своя страна ръководството на адвокатурата е поело ангажимент своевременно да предоставя информация при констатирани системни проблеми в съдилищата и прокуратурата, които се отнасят до затруднен достъп до съдебните сгради и упражняване правомощията на адвокатите.

Боян Магдалинчев е уверил гостите, че сред стратегическите цели на ВСС са въвеждането на електронното правосъдие, решаване на проблема със сградния фонд в София и приключване на споровете за предложения терен във Варна, на който да се построи нова съдебна палата.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B2%D1%81%D1%81-%D0%B8-%D0%...

Още по темата: http://www.vss.justice.bg/page/view/8732

http://defakto.bg/2019/03/19/%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0...

http://legalworld.bg/78589.vss-i-advokaturata-obsy...