По тълкувателно дело № 6 от 2020 г. върховните магистрати трябваше да тълкуват въпроса: „При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?“.
Съдиите от ВАС приемат, че „при извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл.18 от Закона за административните нарушения и наказания“.

Източник: Върховен административен съд

Още по темата:

Пълния текст на търкувателните решения вижте тук:
ТР № 8/16.09.2021 - http://sac.justice.bg/TD_VAS.nsf/d038edcf49190344c...

и

ТР № 9/16.09.2021 - http://sac.justice.bg/TD_VAS.nsf/d038edcf49190344c...

https://news.lex.bg/%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d1%80%d0%b...

https://defakto.bg/2021/09/17/%d0%b2%d0%b0%d1%81-%...