Участниците бяха запознати с основната философия, около която се развива проекта на ВСС, а именно:

- Въвеждане на задължителна медиация по три групи дела:

o Застрахователни дела по регресните искове;

o Делата, свързани със строителството;

o Споровете, свързани с комунално-битовите услуги – споровете с ВиК, Топлофикация, Електроразпределителните дружества и други;

- Задължителна медиация по дела по Семейния кодекс;

- Задължителна медиация по някои търговски спорове;

На срещата бяха обсъдени различните гледни точки за развитието на медиацията като задължителна процедура – дали да е преди предявяването на иска и да е едно от условията за допустимостта му или да се развива след като вече иска е предявен и по преценка на съдията. Обсъдени бяха и част от проблемите, поради които медиацията не може да намери приложение в гражданския процес.

От страна на Висшия адвокатски съвет чрез адв. Емил Ядков бе изразена позицията, че без адвокатите медиацията не може да се развива в страната, че българската адвокатура разполага с инфраструктурата, която би позволила да се развива медиацията, че следва да има задължително участие на адвокатите в процедурата по медиация. Цитиран бе и италианския модел на устройство на медиацията.

В срещата, освен членове на ВСС и ВАдвС, участваха и Петя Тянкова – началник на политическия кабинет на заместник-министър председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи, Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието, Константин Велев – председател на Асоциацията на българските застрахователи, инж. Мирослав Мазнев – изпълнителен директор на Камарата на строителите в България, председателят на Центъра за медиация и спогодби към СРС и СГС, представители на неправителствени организации, работещи в сферата на медиацията, съдии от СГС, Окръжните съдилища във Варна, Шумен, Бургас, СРС.

Работата по този проект на ВСС ще продължи и през лятото, като в началото на октомври ще бъде извършено обобщение на постъпилите идеи за развитие на медиацията, за да може да продължи работата по конкретни текстове за изменения в Закона за медиацията, ГПК, Кодекса за застраховането.

Още по темата: http://www.vss.justice.bg/page/view/9375