Очаквано най-дискутираната тема е била решението на Общото събрание на адвокатите от страната от края на февруари да бъде написан нов Закон за адвокатурата.

По време на срещата са изказани различни становища за възможен подход при изпълнение на решението – от това да бъде изготвен и да се внесе в цялост нов ЗА, до това да се вземат безспорни текстове от вече написаните два проекта за промени в закона. „Във всички случаи обаче ще се търсят концепции, които да балансират защитата на правата и интересите на гражданите със съвременни принципи, уреждащи адвокатската професия“, обясниха от ВАдС. Като уточниха, че темата ще бъде обсъдена и на утрешното заседание на съвета.

Председателите на колегиите и на ВАдС са се обединили около това, че макар да няма изрична норма в ЗА, решенията на Общото събрание на адвокатите от страната ангажират Висшия адвокатски съвет с тяхното изпълнение.

От ръководството на адвокатурата съобщават, че на срещата е споделено мнението, че е необходима и вече се наблюдава качествено нова комуникация между него и колегиите.

„Инициирахме тази среща, защото сме на мнение, че следва да работим заедно за изпълнението на решенията, взети през февруари тази година от Общото събрание на адвокатите от страната. Ключовият принцип в нашата работа може и трябва да бъде „единство“ и вярвам, че всички в тази зала сме готови да работим за доброто на адвокатурата“, е заявила председателката на ВАдС Ралица Негенцова.

От Висшия адвокатски съвет съобщиха още, че на срещата са обсъдени и пътната карта за развитие на електронната адвокатура, възможното взаимодействие по различни теми между ВАдС и съветите по места, както и работата по Комуникационна стратегия на българската адвокатура.
Източник: https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B8...