Всички изказвания на членове на ВАдвС, взели отношение по темата, бяха недвусмислено обвързани с необходимостта и готовността за подкрепа на младите адвокати от цялата страна.

Решението предвижда поемането на разноските на един адвокат от всяка адвокатска колегия от страната, като изборът ще бъде на съответния адвокатски съвет.

„С това решение показваме недвусмислено нашата загриженост към младите си колеги, като в същото време запазваме традицията, въведена от нашите предшественици преди повече от 40 години, когато е въведен статута на младшия адвокат“, заявиха още от Съвета.

Подобно признание демонстрираха членовете на Висшия адвокатски съвет и към онези адвокати, които участват активно в подготовката на становища на органа. Отново с пълно единодушие беше решено разноските за участие в „Дните на адвокатите“ на тези колеги да бъдат поети изцяло.