Тъй като в анализа се предлага концептуално нов начин за определяне на минималните размери на адвокатските възнаграждения, членовете на Висшия адвокатски съвет се обединиха около разбирането за необходимостта от широк дебат в рамките на цялата адвокатура.

Беше отчетена и напредналата работа на групата по изработване на основните принципи на нов Закон за адвокатурата. Доколкото изготвянето на нови модерен Закон за адвокатурата и принципите на определяне на минималните адвокатски възнаграждения са в корелативна връзка, на заседанието беше решено двете теми да се обсъдят на есенната национална конференция на българската адвокатура.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ