Висшият адвокатски съвет награди победителите студенти юристи за написване на есе на тема: „Същност на адвокатската пледоария “.

Първа награда грабна Стелияна Иванова Златева, V курс, ЮФ на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Втора се класира Валентина Валентинова Андова, V курс, ПИФ, Югоападен университет „Неофит Рилски“. Поради високите качества на други две работи комисията единодушно реши да присъди и две трети награди – на Деляна Бориславова Иванова, IV курс, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и Християн Тодоров Димов, III курс, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Наградите са в три степени: първа – 500 лв., втора – 300 лв. и трета – 200 лв.

Наградите бяха придружени с книги и грамоти и бяха връчени от председателя на Висшия адвокатски съвет - г-жа Ралица Негенцова в тържествена атмосфера преди заседание на Висшия адвокатски съвет.