"Инициирахме тази среща, защото сме на мнение, че следва да работим заедно за изпълнението на решенията, взети през февруари тази година от Общото събрание на адвокатите от страната. Ключовият принцип в нашата работа може и трябва да бъде "единство" и вярвам, че всички в тази зала сме готови да работим за доброто на адвокатурата", заяви председателят на ВАдвС Ралица Негенцова при откриването на работната среща.

Акценти в разговорите са изработването на нов Закон за адвокатурата, работата по Пътната карта за развие на електронната адвокатура, взаимодействието между ВАдвС и съветите по места, както и работа по Комуникационна стратегия на адвокатурата.

Източник: http://legalworld.bg/78510.visshiiat-advokatski-sy...