Споразумението предвижда съвместни дейности между адвокатската общност и социалните работници от отделите за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане“ в страната. Висшият адвокатски съвет и Агенцията за социално подпомагане ще организират семинари, специализирани обучения за защита на правата и интересите на децата, както и дискусии и конференции за популяризиране на техните права в обществото.

Беше изразена увереност, че сътрудничеството между двете институции ще допринесе за гарантирането на правата и интересите на децата и техните родители по най-добрия начин, при спазването на принципите, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и законодателството на България в тази област. Ивайло Дерменджиев и министър Лазаров се обединиха около мнението, че е необходимо обществото да проявява по-голямо внимание и чувствителност към проблемите на децата, въвлечени в родителски конфликти.

„Подписаното днес споразумение за партньорство между Висшия адвокатски съвет и Агенцията за социално подпомагане е изключително необходимо за защита на правата и интересите на децата. Убеден съм, че популяризирането на добри практики и организирането на съвместни дейности в тази област ще допринесе за развитието на професионалната експертиза на социалните работници и адвокатската общност и за издигане на техния имидж в обществото“, каза вицепремиерът Лазар Лазаров.

Двете институции ще предприемат и действия за подобряване на координацията и взаимодействието между Националната телефонна линия за деца 116 111 и Националната линия за правна помощ 0700 18 250.

https://www.mlsp.government.bg/