Председателят на правната комисия в НС Данаил Кирилов коментира за БНР, че преди дебата няма предубеденост към ветото на президента:

„Досега сме доказали, че винаги добросъвестно, изчерпателно и задълбочено обсъждаме аргументите на президентската администрация. Така смятам, че ще направим и в конкретния случай. Не искам да влизам в коментар по същество на аргументите. Смятам, че те в голяма степен излизат извън конкретния правен текст и са в посока на общото, да кажем неюридическо, говорене, което, за съжаление, се формира в обществото по този случай“.

Пред „Хоризонт“ той изрази и личната си позиция преди дебата:

„Смятам, че нормата която приехме, тъй като я обсъждахме много продължително, съответства и на българската наказателно-правна традиция, и на изискванията на директивата. В конкретния случай сме предвидили изисквания кога и в кои случаи би могло да се допусне прилагането на такава отлагане на уведомяването“.

Отлагането ще важи за престъпленията, в които възниква сериозна, непосредствена и съществена опасност за живота и здравето на множество лица, подчерта Кирилов:

„Отлагането се обосновава, защото лицето е свързано по някакъв начин с престъпното деяние. Уточнявам, че тук не иде реч за отнемане на възможността за защита. Почваме, че в следващата алинея - девета - се установява незабавна възможност за обжалване пред съд на отложеното уведомяване“.

В предаването „Преди всички“ той обяви и очаквания ефект от законовите промени:

„Предотвратяваме възможността да постъпят негативните последици на най-тежките престъпления, ако това е възможно в конкретния момент и в конкретния етап на извършване на престъпното деяние - това правим“.

Защитата на детето в случай на арест е прецизирана, а презумпцията за невинност важи, категоричен е Кирилов:

„Важат и всички изисквания спрямо на задържане на малолетно лице - включително участието на психолог, участието на защитник“.

Изтича срокът за внасяне на предложения за промени в Изборния кодекс преди второто четене. Предложенията на ГЕРБ „не променят същината на това, което сме направили, а допълват във връзка с подсъдността и делата по жалби срещу решение на ЦИК“.
Източник: http://bnr.bg/horizont/post/101068609/komisiata-po...