Припомняме, че още на 11.10.2019 г. със свое Решение № 2114 Висшият адвокатски съвет откри процедура за изготвяне на нова Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като веднага след това решение се потърсиха становищата на адвокатските съвети от цялата страна.

В част от получените предложения се акцентираше върху необходимостта от изменения на чл. 36 от Закона за адвокатурата и съгласуване на новата Наредба с Решението на Съда на Европейския съюз от 23.11.2017 г. по съединени дела № С-427/16 и С-428/16 г. Очевидната цел беше да се избегне съществуващата колизия между нормативната уредба относно минималните адвокатски възнаграждения с правото на Европейския съюз.

Всичко това обоснова необходимостта от подробен функционален анализ на адвокатската дейност, чието изготвяне беше възложено на екип, ръководен от доц. Иван Стойнев.

Доколкото измененията на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения през 2014 не са били съобразени от предишния състав на Висшия адвокатски съвет с правото на Европейския съюз, както и с разписаната процедура в Закона за нормативните актове, то новият проект за Наредба ще бъде изключително прецизно подготвен.

Според доц. Стойнев функционалният анализ ще бъде готов още в средата на м. май. Веднага след това, и на база на направените изводи, ще бъде изготвен проект на нова Наредба за минималните адвокатски възнаграждения, който, съгласно нормативните изисквания, ще бъде публикуван за обществено обсъждане.

Решението на Върховния административен съд вижте от този линк: http://sac.justice.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/286e2974b62dbdedc2258559004996be?OpenDocument


Още по темата:

https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB/

http://legalworld.bg/86877.okonchatelno-se-otmenia-uvelichenieto-na-advokatskite-honorari.html

https://defakto.bg/2020/05/08/%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb/