Една от най-големите промени, извън първоначално предложените, е свързана с минималните хонорари по „малките“ изпълнителни дела. В момента възнаграждението на адвоката по изпълнително дело за вземане до 500 лв. е 1/10 от хонорара за гражданско дело със същия материален интерес. А за вземания от 500 до 1000 лв. – 1/5 от възнаграждението за защита по гражданско дело със същия интерес.

Така се стига до там, че минималният хонорар става от порядъка на 20-30 лв., когато адвокатът представлява длъжника, защото тогава не получава възнаграждение за образуване на делото (минимумът му е 200 лв.). Ето какво обяснява в тази връзка адвокат Даниела Минева: „Не е съобразено, че адвокат може да осъществява процесуално представителство, защита и съдействие в изпълнителното производство както на взискателя, така и на длъжника. И в тази връзка, ако има аргументи, че за адвокат повереник на взискателя, приетият начин за определяне на минималното адвокатско възнаграждение в изпълнително производство за събиране на парични вземания с размер до 500 лв. и от 500.01 лв. до 1000 лв., съответства като размер на положения от адвоката труд, не така стои въпросът за размера на минималното възнаграждение за адвоката – повереник на длъжника“.

Затова сега ВАдС по нейно предложение фиксира твърд хонорар от 200 лв. по изпълнителни дела за вземания под 1000 лв. За тези над 1000 лв. се запазва действащото правило, че минималното възнаграждение е ½ от хонорара за защита по гражданско дело със същия интерес.

Т.е. чл. 10, т. 2 от наредбата вече предвижда: „За процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. – 200 лв. и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7“.

Пак по предложение на адвокат Минева ВАдС се е отказал от идеята си да направи хонорарите за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър 1200 лв. (чл. 8 ал. 2, т. 1 от наредбата). Не е върнат старият размер на възнаграждението от 600 лв., а все пак то е увеличено на 900 лв.

Освен това ВАдС не е увеличил, както планираше, на 500 лв. минималните възнаграждения за дела по Кодекса за социално осигуряване. Преди ВАС да ги отмени по тях на адвокатите се плащаха най-малко 350 лв. и сега съветът е гласувал тази сума.

По предложение на адвокат Радостин Петров бяха направени сериозни изменения в чл. 8, ал. 2, т. 5 от наредбата – за хонорарите по дела за обществени поръчки. Оказва се, че в момента разпоредбата препраща към глава от стария Закон за обществените поръчки, а освен това води и до присъждане на адвокатите на хонорари като за дело без материален интерес.

Затова сега ВАдС прие следната редакция: В производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност. В останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1000 лв.“.

От наредбата е отменена разпоредбата на чл. 13, т. 10, в която се определяше хонорар от 300 лв. за проучване на наказателно дело. Причината за премахването ѝ, че има общ текст – чл. 6, т. 3 от наредбата, в който за проучването на всяко дело, без значение гражданско, търговско, административно или наказателно, минималното възнаграждение е 300 лв.

Останалите предложения на адвокати не са били възприети (какви бяха те можете да си припомните тук и тук).

Както е известно, приемането на промени в Наредба №1 стана наложително след като ВАС отмени голямото увеличение на хонорарите от 2014 г. и така от 15 май 2020 г., възнагражденията на адвокатите по много дела буквално се върнаха с години назад. Причината върховният съд да обяви, че промените в наредбата, направени преди 6 години от ВАдС, са незаконни беше, че при приемането им съветът нито е публикувал проекта за тях, нито е провел обществено обсъждане по него.

Така на 16 юни 2020 г. ВАдС обяви проект за изменения в наредбата, чиято основна цел беше да възстанови сумите отменени от съда (за това какво точно отмени съдът, какво последва и какво предложи съветът след това виж тук).

Той обаче предложи и някои увеличения спрямо хонорарите, действали преди решението на ВАС. Така ако преди 15 май 2020 г. минималното заплащане по дела, по които законът предвижда наказание до 5 години затвор, беше 500 лв. (след решението на ВАС падна на 300 лв.), сега става 600 лв. Увеличават се и адвокатските хонорари по делата, по които санкцията е до 10 години лишаване от свобода. Ако преди решението на ВАС по тях се дължаха най-малко 800 лв. за защита (с него бяха свалени на 500 лв.), сега се прие на адвоката да се плащат най-малко 1000 лв. С 1000 лв. повече ще се плаща и по дела, по които наказанието е доживотен затвор. Преди 15 май 2020 г. хонорарът по тях беше 3000 лв., след това падна на 1800 лв., а сега беше гласувано да стане 4000 лв.

Сериозен ръст на минималното възнаграждение има и по делата за мерки за неотклонение. Ако преди решението на съда адвокатите, ако не са ангажирани с цялото дело, получаваха по тях поне 400 лв. (след него сумата падна на 200 лв.), сега заплащането ще е най-малко 600 лв.

Адвокатският хонорар по делата за оспорване на бащинство също скача. Ако преди 15 май 2020 г. той беше 500 лв, сега съветът го увеличава на 600 лв.

Източник: https://news.lex.bg/%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba/

Още по темата: https://defakto.bg/2020/07/24/%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be/