Измененията са в три насоки. Първо се регламентира изрично, че Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) може да проверява някого повече от година и половина, колкото е максимумът по закон, и въпреки неспазването на сроковете, няма да губи правото си на иск. Т.е. че срокът за извършване на проверката е инструктивен, а не преклузивен. След това се правят две промени, за да се преодолее задължителното тълкуване на ВКС от миналата седмица, че прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка за конфискация. То се отнася до делата по отменения тази година Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) от 2012 г.

Затова, първо в чл. 153 от антикорупционния закон се създава една нова алинея, която гласи: „Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизане в сила на присъда, с която подсъдимия е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона“. А за да важи тя и за отменения от 23 януари 2018 г. ЗОПДНПИ, че и за още по-стария закон за конфискацията, който не действа от 2012 г. се създават две разпоредби, според които висящите по тях дела се довършват по правилата на новия закон. Освен това изрично се записва и че тези изменения влизат в сила със задна дата от 23 януари 2018 г., т.е. откакто действа антикорупционният закон.

В заседанието на правната комисия участваха представители на различните власти на най-високо ниво – освен шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев, в залата бяха и главният прокурор Сотир Цацаров, и министрите на правосъдието и вътрешните работи Цецка Цачева и Младен Маринов, всеки с по един заместник.

Въпросът защо се бърза толкова с измененията в закона беше поставен още в самото начало от Филип Попов от БСП. И получи отговор от вносителя на законопроекта Кирилов: „Спешността беше продиктувана от опита с тълкувателно решение да се пренапише законът. То беше постановено в петък и нямаше как законодателят да няма реакция“. Както „Лекс“ вече писа, в ГЕРБ отдавна работят по промени в антикорупционния закон, а сега Кирилов обясни, че внесеният проект, всъщност е извадка от тях, вкарана по спешност за обсъждане.

Пламен Георгиев заяви, че с тълкувателното решение е подменена действителната воля на законодателя делата за конфискация да се развиват независимо от наказателното производство, обвинение по което е станало повод за образуването им. Той защити идеята за обратно действие на измененията, като обясни, че в противен случай ще бъдат „амнистирани“ хора с незаконни доходи и без да назовава бившия зам.-шеф на ДПС Христо Бисеров, каза, че вече има прекратени дела след тълкувателното решение. Георгиев коментира и другата промяна, която се предлага – регламентирането на сроковете за приключване на проверките на ръководената от него комисия като инструктивни. И заяви, че така не се засягат права на гражданите. „Докато тече проверката, проверяваният не търпи никакви вреди. Той започва да ги търпи едва след налагане на обезпечителните мерки, а в закона има изричен текст, че три месеца след налагането на последната, искът за отнемане трябва да бъде внесен в съда“, каза той.

Министрите Цачева и Маринов също подкрепиха измененията. После думата взе съдия Белазелков. Той по своеобразен начин обясни, че съдът не е против да се отнема имуществото на забогателите по престъпен начин. „Не може да се живее от проститутки и от корупция, това е ясно на всички“, заяви той. Но обясни, че съдът е притеснен от ефективността на закона. „Обърнете внимание, че спорът в Гражданската колегия беше за това какво е значението на прекратяването на наказателното производство – дали то има процесуалноправни последици, свързани с допустимостта на делото, или материалноправни – свързани със съществото на делото за отнемане на имуществото“, каза той на депутатите.

Главният прокурор заяви, че на всички е ясно, че поводът за този законопроект е тълкувателното решение на ВКС. „Позицията на прокуратурата е категорична и еднозначна и всички аргументи се съдържат в особеното мнение, с което то беше подписано от 11 върховни съдии“, каза Цацаров. Той заяви, че тълкуването на ВКС е „въпреки закона и при ясна воля на законодателя“, че конфискацията не е обвързана с наказателния процес.

Крум Зарков от БСП също каза, че е бил изненадан от тълкуването на върховните съдии, тъй като през 2012 г., когато беше приет ЗОПДНПИ, е била ясно, че целта е гражданската конфискация да бъде „отвързана“ от наказателния процес. Той обаче възрази срещу спешното разглеждане на промените, които е планирано в петък да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала. „Материята е изключително сложна. Защо е това бързане, след като на закона се придава обратна сила?“, попита той.

Хамид Хамид от ДПС пък използва метафора от спорта, за да обоснове обратната сила на закона. „Ще има упреци, че променяме правилата при започнал мач, но всъщност някой друг ги промени и ние сега ги връщаме такива каквито бяха при първия съдийски сигнал“, каза той.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5...

Още по темата: http://defakto.bg/2018/12/12/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1...

http://legalworld.bg/76590.grajdanskata-konfiskaci...