И още - процесуалната правоспособност е абсолютна процесуална предпоставка за възникването на правото на иск. Исково производство, при което посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска, е недопустимо и подлежи на прекратяване, поради начална липса на правоспособна страна, с която да се учреди валидно процесуално правоотношение.

Тълкувателното решение 1/2017 е от 09.07.2019 г. и отговаря на два въпроса:
1.Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на основание за спиране на производството по чл.229, ал.1, т.4 ГПК;

2.Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска.

Тълкувателното решение можете да видите тук:
http://vks.bg/Dela/%D0%9E%D0%A1%D0%93%D0%A2%D0%9A_2017_01_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf