Приветствие от г-н Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет на България

Сред въпросите в дневния ред: Украйна, права на потребителите, признаване на родителството между държавите-членки, прилагане на Меморандума за разбирателство между Съвета на Европа и CCBE.

Г-н Александър Корнезов, съдия в Общия съд на ЕС.

Съвместна конференция, организирана днес в София от CCBE и FBE