Приветства се създаването в спешен порядък на работни групи, чиято дейност да е разпределена и насочена най-общо в законодателен и в технологичен аспект, като в тях да бъдат поканени юристи – адвокати и съдии, с опит до момента по проекта на ЕПЕП – както в първоначалното му създаване, така и в неговото надграждане.

Друга тема, по която се постигна съгласие, е Висшият адвокатски съвет да участва, в т.ч. и чрез излъчени свои представители, в проекта Национален правен форум, който към този момент се подкрепя от ССБ, НБУ и Българо-американска програма за образователен обмен „Фулбрайт“.

Проектът предвижда организацията на конференции на правни теми, които са от съществено значение за върховенството на правото и касаят и съдебната реформа. Идеята е той да организира правната, академична общност в тези научни дискусии, които след това да се трансформират в своеобразни становища до компетентните институции за провеждане на политики и законодателни и конституционни изменения, както и в учебни пособия за университетите.

Висшият адвокатски съвет беше представляван от проф. Ангел Калайджиев и Александър Кашъмов, а Съюзът на съдиите – от председателя на организацията Татяна Жилова, Десислава Попколева и Константин Кунчев.

Обсъдени бяха и други съвместни инициативи, като организация на национално състезание за научни съчинения, което се предвижда да прерасне в нова форма и да бъде в два отделни модула – за студенти и за завършили юридическото си образование участници. На 22.10.2021 г. е подготвена конференция, на която ще се представят съчиненията от предходната година на конкурса. На събитието ще се обяви новата инициатива, която ще е посветена на Кристиан Таков.

Обсъдените предложения ще бъдат представени от проф. Ангел Калайджиев на заседанието на ВАдвС, което ще се проведе на 14 октомври и се очаква по всяко от тях да се вземе съответното решение.

В лицето на Висшия адвокатски съвет виждаме стратегически партньор по много теми и сме убедени, че нашето сътрудничество ще бъде полезно, както за правосъдието и правовия ред, така и за страната като цяло, заявиха от Съюза на съдиите.