Очаквано най-дискутираната тема беше свързана със Закона за адвокатурата. Припомняме, че до Общото събрание на адвокатите от страната през м. февруари тази година бяха изготвени два варианта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата – първият беше внесен в Народното събрание през януари 2015 г. и получи подкрепата на двете водещи комисии в парламента – правната и тази по вътрешна сигурност и обществен ред ( * вж. становищата от приложените по-долу линкове).

По време на срещата бяха изказани различни становища за възможен подход при изпълнение на решението на Общото събрание – от това да бъде изготвен и да се внесе в цялост нов Закон за адвокатурата, до това да се вземат безспорни текстове от изготвените вече два варианта на Закон за изменения и допълнения на ЗА. Във всички случаи обаче ще се търсят концепции, които да балансират защитата на правата и интересите на гражданите със съвременни принципи, уреждащи адвокатската професия. Темата ще бъде дискутирана и на редовното заседание на Висшия адвокатски съвет на 15.03.2019 г.

Участниците в срещата се обединиха, че макар да няма изрична норма в сега действащия Закон за адвокатурата, решенията на Общото събрание на адвокатите от страната все пак ангажират Висшия адвокатски съвет с тяхното изпълнение.

Споделено беше мнението, че е необходима и вече се наблюдава качествено нова комуникация между ВАдвС и адвокатските колегии. От Висшия адвокатски съвет информираха, че са създадени условия за продължаване на процеса по обновяване на сайтовете на отделните адвокатски колегии.

Инициирахме тази среща, защото сме на мнение, че следва да работим заедно за изпълнението на решенията, взети през февруари тази година от Общото събрание на адвокатите от страната. Ключовият принцип в нашата работа може и трябва да бъде „единство“ и вярвам, че всички в тази зала сме готови да работим за доброто на адвокатурата. Това заяви Ралица Негенцова при откриването на работна срещата.

Бяха обсъдени още пътната карта за развитие на електронната адвокатура, възможното взаимодействие по различни теми между ВАдвС и адвокатските съвети, работа по Комуникационна стратегия на българската адвокатура и др.

Компактдиск с филм, посветен на 120-та годишнина от основаването на САК, получиха всички присъстващи от председателя на АС на Софийска адвокатска колегия Ивайло Данов.

*ИНФОРМАЦИЯ за Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 554-01-14 от 23.01.2015 г. - https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15183

СТАНОВИЩЕ на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, № 544-01-14, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 23.01.2015 г.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2335/reports/ID/6454

ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси за първо гласуване № 653-03-72/27.06.2016 г.

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommitte...