СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРАВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА НА 21 и 22 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

Адвокатска колегия

№ по ред

Име на адвокат

ОРГАНИ НА АДВОКАТУРАТА:

1

Грета Пенчева Петрова

2

Димитър Дочев Илковски

3

Ели Иванова Христова

4

Йордан Цветанов Йорданов

5

Марио Унчов Топчийски

6

Милен Борислав Ралчев

7

Петър Александров Зафиров

8

Хари Николов Хараламбиев

9

Юрий Дончев Бошнаков

10

Красимир Борисов Аврамов

11

Хари Андреев Владимиров

12

Димо Вергилов Димов

13

Петър Стоянов Божков

14

Иван Христов Апостолов

15

Димо Райнов Стоянов

16

Нели Любомирова Виодорова

17

Петър Кирилов Петров

18

Станислав Йорданов Тонов

19

Александър Хараланов Попчев

20

Ангел Кръстев Ангелов

21

Гаврил Стефанов Благоев

22

Ели Илиа Келесис-Тодорова

23

Емануил Любомиров Георгиев

24

Иван Дончев Бораджиев

25

Иво Александров Стефанов

26

Йордан Василев Митков

27

Лидия Георгиева Атанасова

28

Нина Николова Седефова

29

Радостин Димитров Станчев

ПО АДВОКАТСКИ КОЛЕГИИ:

Видин

30

Пламен Живков Стефанов

Добрич

31

Николина Пеева Маринова

32

Даниела Денчева Василева

Кърджали

33

Милена Димова Караманолова

34

Венелина Петкова Милушева

Ловеч

35

Илина Кръстева Колева

Перник

36

Румен Максимов Кирилов

37

Катя Иванова Иванова

Разград

39

Емил Николов Рангелов

Русе

40

Николинка Христова Мянкова

41

Иван Веселинов Василев

Силистра

42

Валери Янков Карапанайотов

Смолян

43

Нелия Костова Маринова

44

Светла Любенова Оковска

Търговище

45

Тотка Стоянова Добрева

46

Вяра Друмева Друмева

Ямбол

47

Стефка Ганева Въжарова

48

Марина Петрова Ангелова