Списък на кандидатите за изпит за адвокати и младши адвокати допуснати до втората част на писмения изпит, който ще се проведе на 18 май 2014 г., при условията на предварително публикуваното обявление. Регистрация от 13.00 ч. Начало – 14.00 ч.

БЛАГОЕВГРАД

1. АВРАМ ИЛИЕВ МОСКОВ

2. ГЕРГАНА ИВОВА БОНЧЕВА

3. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ

4. ИВАН ТОДОРОВ ЦИРКОВ

5. ИЛИЯ МАРИНОВ АТАНАСОВ

6. ИСМАИЛ МЕХМЕД НИНЬОВ

7. МАГДАЛЕНА РАДОСЛОВОВА ВОЙНОВА

8. МАРИО ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

9. МИЛЕНА МИХАЙЛОВА КАСАПИНОВА

10. НАФИЕ ЕМИНОВА БОШНАКОВА

11. ОРХАН ХАСАНОВ МИСАНКОВ

12. ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ МАНДИЧЕВ

13. САНИХА АХМЕДОВА БАКИБАШЕВА

14. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СТАМАТОВ

15. СТАНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРКЕЗОВА

16. СТРАХИЛ НИКОЛОВ ГОШЕВ

БУРГАС

1. АНАСТАСИЯ ЕВЕЛИНОВА ТОДОРОВА-КАСЪРОВА

2. ЕМИЛИЯ РАДКОВА КАВАЛДЖИЕВА

3. ЖЕЛЯЗКО АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

4. ЗЛАТИНА ВЪРБАНОВА МОСКОВА

5. ИВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

6. ИВАН ТОДОРОВ БАНДРАМАЛИЕВ

7. ЙОРДАН ИВАНОВ ЛЕОНОВ

8. ЛАЗАР КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

9. ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ ДОНЕВ

10. МАРТИН НИКОЛОВ СТРАНДЖАНСКИ

11. МАЯ МЛАДЕНОВА ТОНКОВА

12. МИЛЕН МИТЕВ ДИМИТРОВ

13. МИРОСЛАВА СТАНИМИРОВА ДУДОЛОВА

14. НАЗИФЕ КЕНАН ИСМАИЛ

15. НЕРИМАН РЕМЗИЕВА САЛИБРЯМОВА

16. НИКОЛА ДОЙЧИНОВ ДОЙЧЕВ

17. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ИЛИЕВ

18. ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА КОЛЕВА-РУСЕВА

19. РАМАДАН БЕХЧЕТ НУРЕТИН

20. СТОЯН ХРИСТОВ АНИГНОСТОВ

21. ТАНЯ АЛЕКСИЕВА НЕНОВА

22. ТАНЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

23. ЦВЕТОМИЛА САШКОВА ЦВЕТКОВА

ВАРНА

1. АЛБЕНА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА-СИМЕОНОВА

2. АНДРЕЙ ТОШКОВ ХРИСТОВ

3. АНЕЛИЯ ИЛЧЕВА ЗЛАТЕВА

4. ВЕНЕЛИН ПЕНКОВ ВЛАДИМИРОВ

5. ВЕНЕТА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

6. ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ЛЮБОМИРОВА

7. ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА АДЖЕМОВА

8. ГЕНКА ДИНКОВА ВЕЛЕВА

9. ДЕСИСЛАВА ЗАФИРОВА АЛЕКСИЕВА

10. ДЕСИСЛАВА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА

11. ДИМИТЪР СВЕТЛЕНОВ СТОЯНОВ

12. ЕЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА ДОБРЕВА

13. ЕЛЕОНОРА ЮРИЕВА МИТРАКОВА

14. ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

15. ИВАЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

16. ИВЕЛИН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

17. ЛИЛЯНА НИКОЛАЕВА ЦОНКОВА

18. МИЛОСЛАВА КРАСИМИРОВА ЛЕЧЕВА

19. СВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛОВ ВУЦОВ

20. СИЛВИЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА-ГОДИНЮ САЛВАДОР

21. ЦВЕТАН СТРАХИЛОВ ДИЛОВСКИ

22. ЮЛИЯ АСЕНОВА ДАНОВА

23. ЮЛИЯНА ИВАНОВА РАЧЕВА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. ДАНИЕЛА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА

2. ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ЧАКЪРОВА

3. ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

4. КРЕМЕНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

5. ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЛЮБЕНОВ

6. МАРИАНА СТЕФАНОВА ГВОЗДИЕВА

7. НЕДЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА МАРИНОВА

8. НИКОДИМ ВЕНЦЕСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

9. РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ БАЛТОВ

10. СВЕТЛОЗАР ДАРИНОВ КИРОВ

11. СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

12. СТЕФАН ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ

ВИДИН

1. АНИТА ЕВЕЛИНОВА БОРИСОВА

2. ГАБРИЕЛА МИЛАНОВА ЛИЛКОВА

3. ИРЕНА ИЛАРИОНОВА ДОЧЕВА

4. КРАСИМИР АСЕНОВ ИВАНОВ

5. КАЛОЯН ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ

ВРАЦА

1. ВЛАДИСЛАВА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

2. ВИКТОР РУМЕНОВ АНТОВ

3. ГЕРГАНА РУМЕНОВА ПЕТРОВА

4. ДАНИЕЛ МИРОНОВ МИРОНОВ

5. РУМЕН МИТЕВ ЦЕКОВ

6. СВЕТЛА ЦВЕТИЗАРОВА КАРАМЕЛСКА

ГАБРОВО

1. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ

2. МОНИКА ХРИСТОВА СПАСОВА

ДОБРИЧ

1. АНА ДОБРЕВА ИЛИЕВА

2. ДОРА ИВАНОВА ХРИСТОВА

КЮСТЕНДИЛ

1. ИРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

2. КРАСИНА СЛАВЧОВА ПАНОВА

КЪРДЖАЛИ

1. ЕМБИЕ СЕЙДАХМЕД АВКАТ

2. ЙОВЧО МИЛКОВ ГОДУМАНОВ

3. ПЛАМЕН АСЕНОВ САМУИЛОВ

4. ХРИСТО АНГЕЛОВ МУТУШЕВ

ЛОВЕЧ

1. ВАСИЛ ИВАНОВ ГАВАЗОВ

2. ДЕСИСЛАВА ДОНЧЕВА ИВАНОВА

3. ДЕСИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ

4. РАДОСЛАВ МИРОЛЮБОВ МОНОВ

МОНТАНА

1. АЛБЕНА ПЕТРОВА ШАРКОВА

2. ГАЛЕНА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

3. МИРОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА СЛАВЧЕВА

4. НЕВЕНА ПЛАМЕНОВА ЛАЗАРОВА

ПАЗАРДЖИК

1. АНТОН БОЙКОВ ПОПОВ

2. АТАНАСКА КРАСИМИРОВА ДОБРЕВА

3. ДИМО ИВАНОВ ЦИПОРКОВ

4. ЙОРДАН КОСТАДИНОВ УШЕВ

5. КРЪСТЬО ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

6. МАГДАЛЕНА АСЕНОВА ЛЕТИЕВА

7. СТОЯН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

ПЕРНИК

1. ДИМИТЪР БОНЕВ ДИМИТРОВ

2. ЕВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

3. ЕЛИ ПАВЛОВА АЛЕКСИЕВА

4. ИВА ИВАНОВА АЛЕКСОВА

5. ИВАНИНА ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

6. ИВЕТА ЦАНКОВА МАЛИНОВА

7. КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ЕНЕВ

8. ЛИЛИЯ ПЕТРОВА АТАНАСОВА

9. МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВ КРУМОВ

10.РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТЕОДОСИЕВ

ПЛЕВЕН

1. АННА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

2. АНУШКА ПЕТКОВА КАРАДЖОВА-ЗАМФИРОВА

3. ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ ДЕНЕВ

4. ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

5. ЛОРА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

6. МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ

7. СИЛВИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ТАЧЕВА

ПЛОВДИВ

1. АДРИАНА ДИМИТРОВА КАЛИНОВА

2. АЛЕНА ЖАНКОВА ТОДЕВА

3. АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

4. БОЖИДАРА СТАМЕНОВА АТАНАСОВА

5. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА РУСКОВА

6. ВЕРОНИКА ЙОРДАНОВА ЧАНГОВА

7. ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

8. ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ВИДЕНОВА

9. ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

10. ДИМИТЪР ИЛКОВ ПИСЮЗЕВ

11. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

12. ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

13. ЕЛИСАВЕТА ЗДРАВКОВА ПЕХЛИВАНОВА

14. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА МАЗНЕВА

15. ЗДРАВКА АНГЕЛОВА МИНЕВА

16. ЙОРДАНКА ЛЮБОМИРОВА ЛОВЧЕВА

17. КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИШЛЯНОВА

18. КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

19. ЛОРА ДЕЯНОВА ЖЕЛЕВА

20. МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ГЕНЧЕВА

21. МАРИН ГЕОРГИЕВ ПОПОВСКИ

22. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЗАФИРОВА

23. МАРИЯ ЖЕНЕВА САРАНДАЛИЕВА

24. МЕХРИБАН ЛЮТВИ ХАДЖИЮСЕИН

25. МИЛЕНА ДИМИТРОВА БЪРЗИНСКА

26. РАЛИЦА ИВАНОВА ПЕХЛИВАНОВА

27. СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

28. СИМЕОН ПЕТРОВ КЕСОВ

29. СТАЙКО СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

30. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОВКОВ

31. ТИХОМИР РАДКОВ КАНАТЛИЕВ

32. ШЕНИ МЕХМЕД БЕНЗЕШ

РАЗГРАД

1. АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

2. ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

3. НОРА ВЕНКОВА КОСЕВА

4. РУМЕН ПЕТКОВ КЪНЧЕВ

РУСЕ

1. АЙХАН ЮМЕРОВ ТОПАЛ

2. ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕ ПЕТКУ

3. ВИКТОРИЯ СТАНИМИРОВА СТОИЛОВА

4. ДЕНИЦА ЛЮБЕНОВА ЗЛАТЕВА

5. ДИМИТЪР МИЛЕВ ДИМИТРОВ

6. ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

7. ИЛИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

8. НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА БАХЧЕВАНОВА

9. ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДЕЛИСТОЯНОВА

10. РАЯ ЦАНКОВА ЦАНКОВА

11. РУМЕН СТОЯНОВ РУСЕВ

12. ТАТЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

СИЛИСТРА

1. ДИМИТЪР МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ

2. ЙОАНА ИВАНОВА АНТОНОВА

3. ТАНЯ КУНЕВА НИКОЛОВА

СЛИВЕН

1. ВАСИЛ НИКОЛОВ БОРНОСУЗОВ

2. КРАСИМИР БОРИСОВ КРЪСТЕВ

3. МАНОЛ САВОВ ДЖИКОВ

4. РАДОМИР ИВАНОВ СТАЙКОВ

5. СТАНИСЛАВА ПЕТКОВА ГИНЧЕВА

6. СТЕФАН ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ

СМОЛЯН

1. НИКОЛАЙ МИТКОВ ДИМОВ

2. ЯНА БОЙКОВА КОЛЕВА

СОФИЯ

1. АДЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА МАНОВА

2. АДЕЛИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА

3. АДРИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ

4. АЙРА ЛЮДМИЛОВА АНТОНОВА

5. АЛБЕНА ИВЧОВА ВЕЛЧЕВА

6. АЛЕКСАНДРА КРАСИМИРОВА СТЕРКОВА

7. АЛИЯ АДНАН РАДИШАХИН

8. АНГЕЛ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

9. АНГЕЛИНА ИВАНОВА НЕДЕВА

10. АНЕЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

11. АННА ЕМИЛОВА ЙОНОВА

12. АНТИЦА КИРИЛОВА КРЪСТАНОВА

13. АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

14. АНТОН БИСЕРОВ ДЕМИРЕВ

15. АНТОНИ ЕМИЛОВ АВРАМОВ

16. АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА МИТОВА

17. АНТОНИЯ СВЕТЛИНОВА МЛАДЕНОВА

18. АПОСТОЛ ДИМИТРИОС ХРИСТАКУДИС

19. АСЕН СТОЯНОВ КАРАГЬОЗОВ

20. АТАНАС ИВАНОВ ДОНЧЕВ

21. БИЛЯНА СВЕТЛИНОВА ТОПАЛОВА

22. БИСЕРА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА

23. БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

24. БОГОМИЛ ТОДОРОВ ГАЙДАРОВ

25. БОРИСЛАВА СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА

26. БОРЯНА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

27. БОЯН БОРИСОВ БРАДВАРСКИ

28. БОЯНА СВЕТОСЛАВОВА СТАНЕВА

29. ВАЛЕРИ ЛЮБОМИРОВ КАНДИЛАРОВ

30. ВАНЯ АНДОНОВА СТОЯНОВА

31. ВАСИЛЕНА ЛАЗАРОВА ИКОНОМОВА

32. ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

33. ВЕНЦИСЛАВ ВЕСКОВ БЕНОВ

34. ВЕСЕЛИН БРАНИМИРОВ БОРИСОВ

35. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ВОЙЧЕВА

36. ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

37. ВИОЛЕТА БИСЕРОВА ДАМЯНОВА

38. ВИРЖИНИЯ НИКОЛАЕВА МАРИНОВА

39. ВЛАДИМИР БЛАГОЕВ ГЪЛЪБОВ

40. ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

41. ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА МИЛУШЕВА

42. ГАБРИЕЛА ЕМИЛИЯНОВА ЕДРЕВА

43. ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ФАРФАРОВА

44. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

45. ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ ВЪЛЕВ

46. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ АРГИРОВ

47. ГЕОРГИ КУНТАНДУЛА ЧИСУСЕ

48. ГЕОРГИ МАКСИМОВ МОМЧИЛОВ

49. ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЯНАКИЕВ

50. ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

51. ГЕРГАНА МИЛЕНОВА МАТОВА

52. ГЕРГАНА ТРИФОНОВА БАЛЕВСКА

53. ГРИША ДИМИТРОВ ИВАНОВ

54. ДАНИЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ

55. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ЦИНЦАРСКА

56. ДАНИЕЛА МАНОЛОВА ПЕРПЕРИЕВА

57. ДАНЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

58. ДАНЧО ПЕТРОВ ДАНЧЕВ

59. ДАРИНА БОРИСЛАВОВА ЛАСКИНАУ

60. ДЕЛЯНА ИВАНОВА ЛЕТНИКОВА

61. ДЕНИСЛАВА ПЕТРОВА ИВАНОВА

62. ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ДЖУГДАНОВА

63. ДЕНИЦА МАРИНОВА МАРИНОВА

64. ДЕНИЦА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИНОВА

65. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

66. ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ПАНАЙОТОВА

67. ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ВЛАЙКОВА

68. ДЕЯН СВЕТОСЛАВОВ ТЕРЗИЕВ

69. ДИЛЯНА БОРИСЛАВОВА ГЕНЧЕВА

70. ДИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА

71. ДИЛЯНА РАЧЕВА СИМЕОНОВА

72. ДИЛЯНА РУМЕНОВА СТАНЕВА

73. ДИЛЯНА ЦОНКОВА ЦОЛЕВА

74. ДИМИТЪР МИРОСЛАВОВ МИЛЕВ

75. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАИВАНОВ

76. ДОБРОМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

77. ДОНКА ИВАНОВА ПАРАЛЕЕВА

78. ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

79. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЛОВ

80. ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

81. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ШУТОВА

82. ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА

83. ЕЛВИНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

84. ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ВЕСЕЛИНОВА

85. ЕЛЕНА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

86. ЕЛЕНА ТОДОРОВА МЕРАКОВА

87. ЕЛИНА КРУМОВА АНГЕЛОВА

88. ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

89. ЕМИЛ ВАЛЕНТИНОВ ОМАЙСКИ

90. ЕМИЛ ТРЕНДАФИЛОВ МИЛЕВ

91. ЕМИЛИЯ РУСЕВА РУСЕВА

92. ЖИВКО РАДОСЛАВОВ РАДЕВ

93. ИВА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

94. ИВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

95. ИВА МИНКОВА МИНКОВА

96. ИВА РУМЕНОВА КАЗАНДЖИЕВА

97. ИВА СТЕФАНОВА МИТРОВА

98. ИВАЙЛО ИВАНОВ МИЛАНОВ

99. ИВАН ВАЛЕРИЕВ ЦВЕТКОВ

100. ИВАН ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

101. ИВАН ДЕТЕЛИНОВ ЛИНЕВ

102. ИВАН ТОДОРОВ ДОБРЕВ

103. ИВАН ЦВЕТКОВ ГРИГОРОВ

104. ИВАН ЯНЧЕВ ТРОНЧЕВ

105. ИВЕЛИНА МАРКОВА ДАХЛЯНОВА

106. ИВОНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

107. ИЛИЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА

108. ИНА ХРОНЕВА АБАДЖИЕВА

109. ИРЕНА КОСТОВА ГЕОРГИЕВА

110. ИРЕНА СИМЕОНОВА БЕЗЕВА

111. ЙОАНА КРАСИМИРОВА ЛАЛОВА

112. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ШИШКОВ

113. КАЛИН ПЕТЬОВ КАСАБОВ

114. КАЛИНА СТЕФАНОВА ГАНЧЕВА

115. КАМЕЛИЯ ЕВГЕНИЕВА ЧАКАЛОВА

116. КИРИЛ ХРИСТОФОРОВ ХРИСТОВ

117. КОРНЕЛИЯ РУМЕНОВА АЛЕКСИЕВА

118. КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЕВ

119. КРАСИМИРА ВАЛЕНТИНОВА ШАЛАМАНОВА

120. КРИСТИАН ИВАНОВ ЧОМАКОВ

121. КРИСТИАН МЕТОДИЕВ МИРЧЕВ

122. КЪНЧО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

123. ЛЕНАРД ХРИСТОВ ХРИСТОВ

124. ЛЕФТЕР АПОСТОЛОВ ВАСИЛЕВ

125. ЛИЛИ ВЛАДИМИРОВА ГИГОВА

126. ЛИЛИ ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА

127. ЛОРА БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

128. ЛОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

129. ЛОРА ДАНИЕЛОВА КАМЕНОВА

130. ЛОРА ЛЮБОМИРОВА ДИМОВА

131. ЛОРА МИХАЙЛОВА КОЛАРОВА

132. ЛЮБОМИР ЯВОРОВ ЦВЕТАНОВ

133. ЛЮДМИЛА ЗАХАРОВНА ДИМИТРОВА

134. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

135. МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА ДАНДАРОВА

136. МАКСИМ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

137. МАНОЛ ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

138. МАНУЕЛА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

139. МАРИН БОРИСЛАВОВ КУЗМАНОВ

140. МАРИН ВАЛЕНТИНОВ ДИЧЕВ

141. МАРИНА ВАЛЕРИЕВА БОРИСОВА

142. МАРИНА ЕВЛОГИЕВА ЯКИМОВА

143. МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОГДАНОВА

144. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

145. МАРИЯ ИВАНОВА КАЛОЯНОВА

146. МАРИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

147. МАРИЯ СТОЯНОВА КЪНЧЕВА

148. МАРТИН НЕДКОВ НЕДКОВ

149. МАРТИН ОГНЯНОВ ЙОРДАНОВ

150. МАРТИНА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА

151. МАРТИНА ТОДОРОВА СИМЕОНОВА

152. МАЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

153. МЕГЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

154. МЕЛАНИ ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВ

155. МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

156. МИГЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ФАРФАРОВА

157. МИЛА СТЕФАНОВА ТОНЕВА

158. МИЛТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА

159. МИНЧО НАЧЕВ МИНЧЕВ

160. МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

161. МИХАЕЛА ПЕТРОВА АСЕНОВА

162. МИХАИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

163. МОМЧИЛ ДАНИЕЛОВ ДЕНЧЕВ

164. МОНИКА ПЕТЕВА НЕДЯЛКОВА

165. НАДЕЖДА ДЕТЕЛИНОВА ТРИЛЬОВСКА

166. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

167. НЕВИН АБИЛОВА АБИЛОВА

168. НИКОЛАЙ БОРИСОВ МАЛИНЧЕВ

169. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ ТОСЛЕВ

170. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

171. НИКОЛАЙ НАЧЕВ НЕДКОВ

172. НИНА АНГЕЛОВА БРАДОВА

173. ОЛГА ТОМОВА ТОМОВА

174. ПАВЛИНА ВАЛЕНТИНОВА НАЙДЕНОВА

175. ПАОЛИНА ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА

176. ПАУНА ИВАНОВА МОЛЛОВА

177. ПЕТКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

178. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ

179. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

180. ПЕТЪР ИВАНОВ ТИХИН

181. ПЕТЯ НИКОЛОВА ТИТЕРКОВА

182. ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ РАНДЖЕВ

183. ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ФИКИИНА

184. ПОЛИНА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА

185. ПОЛИНА МИТКОВА ГРОЗДАНОВА

186. ПРЕСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГАЗДОВ

187. РАДКО РАДЕВ МОЛЛОВ

188. РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ЦВЕТКОВ

189. РАДОСЛАВ АСЕНОВ НИКОЛОВ

190. РАДОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

191. РАДОСЛАВ ПАВЛОВ ПЪРВАНОВ

192. РАЙНА АНТОНОВА ЖОЖЕВА

193. РАЛИЦА БОЙКОВА МИЛЕВА

194. РАМИС АДИБ НАЖЖАР

195. РАЯ ЦВЕТЕЛИН МАНТОВСКА

196. РЕНЕТА РУМЕНОВА ПЕЛТЕКОВА

197. РЕНИ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

198. РОСЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ

199. РОСИЦА МАРИНОВА КОСТОВА

200. РОСТИСЛАВ СТАНИМИРОВ ТОКМАКЧИЕВ

201. РУМЕН НИНОВ ЛАКОВ

202. РУМЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

203. САВА МИЛКОВ ШИШЕНКОВ

204. САВА ТОНЕВ ПЕТРОВ

205. СВЕТЛОМИРА РАФАИЛОВА ПАНТЕЛЕЕВА

206. СВЕТОЗАР МАКСИМОВ ЦОНЕВСКИ

207. СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ ГРИГОРОВ

208. СИЙКА ВАСИЛЕВА БАКЛАРОВА

209. СИЛВИЯ НИКОЛОВА ЦВЯТКОВА

210. СИМЕОН ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

211. СИРМА ЛЮБОМИРОВА ДЕНЧЕВА

212. СОНЯ ЕВГЕНИЕВА ГРЪНЧАРОВА

213. СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

214. СТЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

215. СТЕФКА ВЛАДИМИРОВА ХЛЕБАРОВА

216. СТОИЛ ЛАЗАРОВ МАНЧЕВ

217. СТОЯН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

218. ТАНЯ АНТОНОВА ЛАЛОВА

219. ТАНЯ СТОЯНОВА НАЧЕВА

220. ТЕМЕНУЖКА ОГНЯНОВА ВЕЛКОВА

221. ТЕОДОР ИВАЙЛОВ ТОДОРОВ

222. ТЕОДОРА ДАРИНОВА ТРИФОНОВА

223. ТЕОДОРА ИВАНОВА КЮЛДЖИЙСКА

224. ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

225. ТЕРВЕЛ ИВАНОВ РАЕВ

226. ТЕРЕЗА ПЕТРОВА МАНДЖУКОВА

227. ТОДОР АНТОНОВ ИЛИЕВ

228. ТОДОР ВЕНЕЛИНОВ АБАДЖИЕВ

229. ТОДОР ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

230. ТОДОР КРАСИ МАНЕВ

231. ТОДОР РАНГЕЛОВ ЙОНЕВ

232. ТРАЙКО НЕСТОРИ

233. ТРИФОН РУЕНОВ ПАНЧЕВ

234. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

235. ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ БЛИДОВ

236. ХРИСТО РУМЕНОВ БРЪШКОВ

237. ХРИСТО ЦВЕТАНОВ РАСТАШКИ

238. ЦВЕТЕЛИНА ЖЕЛЕВА КЕМАЛОВА

239. ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

240. ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ЗЛАТЕВА

241. ЦВЕТИНА ДРАГОМИРОВА АНГЕЛОВА

242. ЦВЕТИНА СВЕТЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

243. ЦВЕТИНКА МИЛЧОВА ИВАНОВА

244. ЦВЕТОМИР ПЕЙКОВ ВИДЕНОВ

245. ЮЛИАНА СТЕФЧОВА СТОЙНЕВА

246. ЯВОР ЕРИКОВ РАНГЕЛОВ

247. ЯНА НИКОЛАЕВА ГУНЧЕВА

248. ЯНА ПЕТЕВА ДИМИТРОВА

249. ЯНКО ПЕТКОВ АРНАУДОВ

СТАРА ЗАГОРА

1. АЛБЕНА МИТКОВА ДИМИТРОВА

2. ВАЛЕНТИНА ТИХОМИРОВА НАСТЕВА,

3. ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

4. ЕЛЕОНОРА ВЕРКОВА ПЕТРОВА

5. ЗЛАТИНА НИКОЛАЕВА КРАЛЕВА

6. ИВАН ДЕНЧЕВ НЕДЯЛКОВ

7. ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА

8. КАМЕН МИТЕВ КАМЕНОВ

9. КАТЕРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

10. РОМАН АЛЕКСЕЕВ ЖЕЛЕВ

11. ХРИСТО ЩЕРЕВ ГЕОРГИЕВ

ТЪРГОВИЩЕ

1. ПЛАМЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

2. СВЕТЛОЗАР ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ

ХАСКОВО

1. АЛЕКСАНДЪР ДЯНКОВ ДИМИТРОВ

2. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ФИЛИПОВА

3. ДИМИТРИНА ТРИФОНОВА КАРАДЖОНОВА

4. ЖАКЛИНA КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

5. ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ПАЧОВ

6. ЖЕНИ ЕНЕВА ДИНЕВА

7. ЖИВКО ЛОЗЕВ ДЕЛЧЕВ

8. ИВА СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА

9. КИРИЛ КРАСИМИРОВ ГЕНЕВ

10. КРАСИМИР КИРИЛОВ КОСТОВ

11. МАРИЯ АНАСТАСОВА АНАСТАСОВА

12. РУМЕН БОЖИДАРОВ ХРИСТОВ

13. ТОНКА ГОЧЕВА АПОСТОЛОВА

ШУМЕН

1. ИВАЙЛО МИЛЧЕВ ИЛИЕВ

2. КАТЯ ПЕТРОВА ШАЛАПАТОВА

ЯМБОЛ

1. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

2. ДАНАИЛ АНДРЕЕВ ЙОРДАНОВ

3. ДИАНА АНДОНОВА ТОДОРОВА

4. ДОНКА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА

5. ЖИВКА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

6. ЖАНЕТА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

7. ИРЕНА СЛАВОВА СЛАВОВА-КЪНЕВА

8. МАРКО ГОСПОДИНОВ БУМБАРОВ

9. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

10. ПЕТЪР СТИЛИЯНОВ ВЪРБАНОВ

11. ПЕТЯ ВЕЛИЧКОВА СТАНЧЕВА

12. ТОДОР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ