Една от основните цели при формирането на Европейския съюз е създаването на възможност за свободно движение на хора, стоки и капитали и реални гаранции за това свободно движение. Тази цел е актуална и днес и нейното постигане е една от предпоставките за развитието на ЕС и на всяка една държава. Във време на глобализация на модерната икономика развитието на националните икономики изолирано, само в териториалните граници на държавата, не може да осигури необходимия и очакван от хората стандарт на живот. Поради това Европейския съюз и всяка държава-членка полагат усилия за създаване на необходимите условия за привличане на чуждестранни инвестиции, като се създава подходяща среда, която да стимулира и улесни инвестициите. Финансовите и икономически стимули не са достатъчни за привличането на чуждестранни инвестиции, ако не е налице реална правна сигурност – ясна законодателна уредба, прозрачна и предвидима съдебна система, реално и последователно прилагане на принципа на върховенство на правото във всички сфери на обществените отношения.

Участниците в семинара ще имат възможността да споделят опита си относно стимулите и проблемите пред чуждестранните инвестиции и начина, по който се справят с проблемите.

Във втората част на семинара ще отделим особено внимание на инвестициите в недвижими имоти. Ще споделим опит и ще направим сравнителен анализ на законодателната уредба на режима чуждестранните инвестиции в България и в други страни от ЕС, както и в държави извън ЕС.

Лектори ще бъдат съдии от Върховния касационен съд и практикуващи адвокати от Испания, Франция, Гърция, Бразилия, Унгария, България и други страни, които имат реален практически опит в областта на чуждестранните инвестиции. Във форума ще вземат участие представители на Българската агенция за инвестиции, Министерство на икономиката и други държавни органи, както и представители на бизнеса – Асоциация на Банките в България и обединения на индустриалния капитал в България.

Семинарът е с международно участие и ще се проведе в два последователни дни - на 12 април (петък), от 9,30 до 17,00 часа и на 13 април (събота), от 9,30 до 13,00 ч. в град София, Гранд хотел „София”.

Таксата за участие за българските участници е в размер на 110 евро без ДДС, ако записването се осъществи преди 12 март 2019 г. След тази дата таксата за участие ще бъде в размер на 150 евро без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на Международния съюз на адвокатите (Union Internationale de Avocats - UIA). Формулярите за записване можете да намерите на сайта на UIA http://www.uianet.org/.
Подробната програма на семинара може да видите тук: S19SOF_PRG_FORM_BULG_BAT.pdf

Висш адвокатски съвет