От САК казват, че в спецсъда и СРС има специфики, които ги отличават от останалите съдилища – съдебните зали са без прозорци, а сградите са с обща климатична и вентилационна система, която в СНС е изключена, макар това да е единственият начин за осигуряване на въздух в залите.

По отношение на СНС трябва да се има предвид, че не е възможно еднопосочно движение в коридорите, поради разположението на залите. В коридора, където са разположени зали 1, 2, 3 и 4, не е възможно разминаване на движещите се в двете посоки на разстояние между лицата от метър и половина. В този съд, поради подсъдността му, по делата обичайно се събират множество подсъдими и защитници от цялата страна. Обичайно е заедно със съдебния състав, прокурора, свидетелите и вещите лица участниците в съдебните заседания да са над 15-20 души, а често и над 30. Отделно от това, в Софийския адвокатски съвет постъпиха данни от колеги адвокати, че от СНС са се обадили да кажат, че са били контактни, защото прокурорът, който цял ден е бил в заседание с тях без маска, е с положителен тест за коронавирус“, пишат адвокатите. Те добавят, че залите в спецсъда са без проветрение, влиза се от дело в дело без между заседанията да има дезинфекция.

Подобна е ситуацията в сградата на СРС, в която се намира Наказателното отделение, където също залите, а и коридорите, са без прозорци.

Що се отнася до тази на бул. „Цар Борис III“, където е Гражданското отделение на Софийския районен съд, то и там има проблем – делата са много и се получава струпване на хора, които чакат пред залите и така на практика е невъзможно спазването на дистанция от поне метър и половина, разказва САК.

Адвокатите изразяват притеснението си, че не са дадени изрични указания за начина на работа в условията на извънредна епидемична обстановка в страната в тези сгради и затова искат РЗИ да извърши проверка в СНС и СРС като прецени, с оглед квадратурата на залите, струпването на много хора от цялата страна и общата климатична и вентилационна система, дали се спазват мерките срещу разпространението на COVID-19, както и да даде конкретни указания как да се провеждат заседанията.

Адвокатите искат още здравните инспектори да проверят дали се спазват и изисквания в тези две съдилища за случаите на хора с положителни проби за коронавирус и контактните им.

РЗИ: Няма нужда от предписание

От РЗИ обаче са отговорили, че няма да извършат проверка, съответно няма да издадат предписание.

В писмото си до столичните адвокати от РЗИ казват, че заповедите на здравния министър за мерките срещу разпространението на COVID-19 се отнасят до всички стопански субекти, обществени институции и държавни органи. Те се изпълняват от ръководителите на държавните органи чрез прилагане на организационни мерки в зависимост от спецификата на работния процес и осигуряване на дезинфекция, спазване на лична хигиена на персонала, лични предпазни средства и др.

Организация на работата и противоепидемичните мерки следва да корелират с оценката на риска по работните места във връзка е нововъзникналия риск, извършена с помощта на службата по трудова медицина, както и с Министерство на правосъдието, което трябва да въведе мерките“, казват от РЗИ.

Нататък обясняват, че за правилното функциониране на климатичните инсталации и осигуряване на чиста среда, системата трябва да се поддържа в изправност, да се почиства и дезинфектира, както и да се осигурява достатъчно свеж въздух във вътрешността на помещенията. РЗИ обяснява още, че режимът на работа на вентилационната система трябва да бъде съобразен и с конкретните технически характеристики на използваната инсталация за всеки обект.

Контролът по изпълнението на противоепидемичните мерки свързани с прилагане на организационни разпоредби и здравно-хигиенни мероприятия е задължение на ръководителя на съответното ведомство, към което следва да се обърнете. Необходимите противоепидемични мерки са обсъдени и не се налага издаване на предписание. Контролът за спазването на разпоредените мерки на лицата поставени под домашна изолация или карантина се осъществява от органите на МВР“, посочват още от РЗИ и на практика отказват да проверяват сградите на двете съдилища.

Източник: https://news.lex.bg/%d1%80%d0%b7%d0%b8-%d0%be%d1%8...