"За правилника с колегите адвокати считаме, че той в голяма част дописва закона и на първо място трябва да се види законът. Не изключваме възможността за пряк контакт с МС за промени в правилника", допълни Ралица Негенцова.

На въпрос за конфликт на адвокати с ръководството на Висшия адвокатски съвет Негенцова отговори, че става дума за 14000 адвокати, "свободни и независими да изразяват своето мнение".

"Имаме обща цел за престижа на адвокатурата и предпочитаме да слушаме мненията, но предпочитаме и да са градивни. Ние сме диалогични. Вслушваме се във всички мнения. Все повече и повече се налага мнението, че има опити за политизиране в адвокатурата. Свободата е в това да си независим. Не говоря за конкретни политически субекти, но се защитават определени политически пристрастия. Ние нямаме тези виждания. Адвокатурата на първо място е конституционно закрепена. На второ място - дава възможност на адвокатите да изразяват мнения", добави председателят на Висшия адвокатски съвет.

"Трябва да се направи преценка на резултатите от Общото събрание. Висшият адвокатски съвет е сформиран на базата на делегати, всеки отговаря за 40 други. Не виждам мотив за стачка. Постигнали сме резултат да се работи за промяна на закона", подчерта Негенцова.

Цялото интервю чуйте от звуковия файл.

Източник: http://bnr.bg/post/101085756/ralica-negencova