На 10 декември 2014 година за първи път адвокатите от всички европейски страни ще отбележат Европейския ден на адвокатите.

Идеята за създаването на този специален ден е на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа /ССВЕ/, който представлява над един милион адвокати от всички европейски държави. Целта на този празник е да има ден, на който да се популяризират принципите на адвокатската професия, ценностите, общи за адвокатите от всички страни и приносът на адвокатите за утвърждаването на върховенството на закона. Датата съвпада с Международния ден на правата на човека.

През 2014 година празникът ще бъде посветен на общите ценности на адвокатите от Европейския съюз, както и на тяхната роля в гражданското общество за укрепване на върховенството на закона. От всички основни човешки права, прокламирани в Универсалната декларация за правата на човека и в Европейската конвенция за човешките права и основните свободи, акцент ще бъде поставен на правото на личен живот и на опазване на личната информация, като едно от най-уязвимите права заради масовото наблюдение от страна на държавата, особено през последните години. Адвокатите настояват обществото да разбере, че колкото повече се нарушават правата на гражданите и юридическите лица, толкова повече намалява тяхното доверие в правосъдието.

Като адвокати ние имаме особена роля в обществото за опазване и защитаване интересите на своите доверители и подзащитни. Поверителността в отношенията между адвоката и клиента и опазването на личната информация на клиента са основополагащите компоненти на тази роля.

Без доверие и поверителност не може да се гарантира законност и достъп до правосъдие!

За повече информация посетете сайта на Съюза на адвокатурите и правните общества в Европа /ССВЕ/ - www.ccbe.eu.