То ще се прилага в зависимост от особените обстоятелства на всеки конкретен случай, а не от вида или тежестта на самото престъпление. Решението ще се взема от прокурора на досъдебното производство, който трябва да се произнесе с мотивирано постановление. Постановлението ще може да се обжалва в съда. От БСП възразиха срещу тази промяна.

Други промени са свързани с противозаконното отнемане на моторно превозно средство. Проникването в чужд автомобил без съгласието на собственика ще се наказва с лишаване от свобода до три години. Отпада възможността за налагане на алтернативното наказание - глоба до 3000 лв.

След като вчера депутатите приеха текстовете, с които нелегалното производство на акцизни стоки вече ще се смятат за престъпление, днес те записаха в закона и наказанията за тази дейност. Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без разрешително, в немаловажни случаи се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 20 000 до 100 000 лв., както и с лишаване от права, гласи нов текст, одобрен днес. Който в нарушение на установения ред изготвя, държи или укрива предмети, материали или оръдия, както и технически съоръжения, за които знае или предполага, че са предназначени или послужили за изграждане на съоръжения за производство на алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Създава се регистър на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия. Регистърът ще е публичен и ще се води от Министерството на икономиката.

Друга част от промените са свързани с европейски директиви, които уреждат обезпечаването и конфискацията на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. На обвиняемия ще се предоставя обща информация, улесняваща избора му на защитник, както и изрично се посочва правото му свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

Източник:https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/12/13/3361303...

Още по темата: http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1923236

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/prieha-prome...

https://news.lex.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD...

http://legalworld.bg/76622.uvedomlenieto-za-zadyrj...