Г-н Бас Мартенс – председател на конкурсното жури във Вроцлав, президент на комисията „Бъдещо развитие на адвокатурата“ и понастоящем вицепрезидент на FBE, както и г-жа Изабела Конопацка – президент на комисията за нови технологии отбелязаха, че изготвената от българския екип презентация категорично се е отличила от всички останали, поради ясната и изчистена визия и отчитането на иновациите при предоставяне на услугите, съотношението между изкуствения интелект и адвокатите при бъдещото развитие на правните услуги, връзката с клиента и прилагане на индивидуален подход спрямо конкретните нужди и не на последно място – презентационните и убедителни ораторски умения на двете участнички от България.

Заради всичко това, екипът бе поканен да представи отново презентацията си пред всички присъстващи на генералния конгрес, при това извън дневния ред, което беше голяма гордост за цялата българска делегация, състояща се от представители на Висшия адвокатски съвет и на Софийска адвокатска колегия.

Адв. Румяна Йорданова и адв. Габриела Христова са част от екипа на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Младите кадри от България бяха изпратени с бурни овации и впечатляващо силна подкрепа.

Презентацията „Правна кантора на бъдещето“ е достъпна на следния интернет адрес:

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ralybg%40abv.bg/FMfcgxwChSHZGFcgQNKlGdptKXwdpFDx?projector=1&messagePartId=0.1.0.3