Въпрос:

Като че ли основният проблем за адвокатите не е "ще ни правят доносници", а по-скоро - "детективи ли ще ставаме?".
Как ще отговорите на това?

Въпрос:
Адвокатът може ли да се чувства защитен, когато е изпълнил всички предписания а единните правила?

Въпрос:
Каква е разликата в Закона за мерките срещу изпиране на пари преди година и сега? Адвокатите тогава сякаш отсъстваха?...


Въпрос:
Можете ли да гарантирате, че Единните правила не разширяват обхвата на чл. 72, ал. 9 от Закона за мерките срешу изпиране на пари?